Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď č. 1

20. 3. 2012: Předpokládaný objem veřejné zakázky – elektřina
Úplata: ne

Odpověď č. 2

29. 3. 2012: Předpokládaný objem veřejné zakázky – nafta
Úplata: ne

Odpověď č. 3

1. 6. 2012: Listy vlastnictví č. 801 a 1391 pro k.ú. Martinov ve Slezsku
Úplata: ne

Odpověď č. 4

8. 6. 2012: Listy vlastnictví č. 785, 801 a 1391 pro k.ú. Martinov ve Slezsku
Úplata: ne 18. 6. 2012: Listy vlastnictví č. 785, 801 a 1391 pro k.ú. Martinov ve Slezsku
Příloha:

Úplata: ne

 

Odpověď č. 5

28. 6. 2012: Tramvajová zastávka "Poliklinika"
Úplata: ne

Odpověď č. 6

28. 6. 2012: Nátěrové hmoty, ředidla, tužidla I

Úplata: ne

 

Odpověď č. 8

16. 7. 2012: Soubor dotazů – EKOVA ELECTRIC a.s., počty zaměstnanců, zisková přirážka, přístup do katastru nemovitostí
Přílohy:

Úplata: ne

 

Odpověď č. 9

24. 9. 2012: Úspora finančních prostředků
Přílohy:

Úplata: ne

 

Odpověď č. 10

16. 11. 2012: Jízdy bez platného jízdního dokladu
Úplata: ne