"sedmnáctka"

sedmnáctka

Ze série vozů čísel 3901 - 3903
Rok výroby karoserie 1989, kompletace vozidla 1997
Zařazen do provozu 12. 1. 1998
Vyřazen z osobní dopravy 30. 6. 2006

Výrobce:
karoserie: Karosa n.p. Vysoké Mýto
elektrická část: Škoda, o.p., závod Ostrov nad Ohří
kompletace: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Výrobní číslo: 11312

Délka vozu 11 450 mm
Šířka vozu 2 490 mm
Výška vozu 3 530 mm
Rozvor náprav 5 700 mm
Hmotnost prázdného vozu 10 150 kg
Počet míst k sezení/stání: 29/73
Typ trakčního motoru: 6AL2943RN
Výkon motoru (hodinový): 100 kW

Sedmnáctka v roce 1998

Počátkem devadesátých let se ostravský dopravní podnik rozhodl řešit problém přestárlého vozového parku mimo jiné zprovozněním nedokončených trolejbusů připravované unifikované typové řady Škoda 17Tr. V rámci tohoto projektu vyrobila v letech 1987 až 1989 vysokomýtská Karosa tři trolejbusové karoserie, z nichž ve Škodě Ostrov dokončili v roce 1989 první trolejbus, tzv. funkční vzorek. Poté byl na podzim 1989 projekt unifikované typové řady ukončen a zbývající nedokončená vozidla zůstala bez užitku.

V roce 1992 Dopravní podnik Ostrava projekčně připravil a poté ve vlastních dílnách realizoval zprovoznění trolejbusů typu 17Tr zástavbou standardní trakční výzbroje 14 Tr. Po prvním z nich, zprovozněném v roce 1996, následovaly v letech 1997 a 2000 ještě oba zbývající. Všechny tři, označené ev. čísly 3901 až 3903, se uplatňovaly v provozu ostravské MHD a mimo jiné umožnily vyřazení posledních značně opotřebovaných „devítek“. Postupně se však začaly projevovat potíže jak se stářím karoserie, tak s nemožností získání některých atypických náhradních dílů v mechanické části. S postupující obnovou vozového parku byly „sedmnáctky“ v letech 2006 až 2007 odstaveny z provozu. Zajímavostí je, že všechny tři trolejbusy se dočkaly muzejního zachování čímž dokumentují tuto méně známou kapitolu výroby trolejbusů v Československu. Vůz číslo 3901 se nyní nachází v Muzeu dopravy ve Strašicích u Rokycan a číslo 3903 převzalo Technické muzeum v Brně.

Trolejbus Škoda 17Tr - sedmnáctka

Trolejbus Škoda 17Tr je dvounápravovým vozidlem unifikované typové řady autobusů a trolejbusů, připravované Karosou Vysoké Mýto a Škodou závod Ostrov ve druhé polovině osmdesátých let minulého století, jejíž vývoj byl v roce 1989 ukončen. Pro pozdější zprovoznění rozpracovaných trolejbusů v ostravském dopravním podniku byly použity v té době vyráběné komponenty, zastavěné do karoserie nedokončeného trolejbusu 17Tr. Dispoziční řešení rozmístění jednotlivých částí výzbroje a agregátů ve vozidle bylo podřízeno jeho uspořádání a podstatná část byla umístěna do zadní části jeho třídveřové samonosné karoserie. Jednotlivé trolejbusy 17Tr0 se přitom v provedení a vybavení interiéru mírně lišily.

Ostravský historický trolejbus typu 17Tr ev. č. 3902 byl vyroben zprovozněním karoserie druhého prototypu trolejbusu unifikované typové řady, na které mimo jiné počátkem devadesátých let ČKD Trakce a.s. testovala vyvíjenou trakční výzbroj UT1M. Kompletaci vozidla provedl Dopravní podnik Ostrava v roce 1997.

V letech 2015 až 2017 proběhla v dílnách Dopravního podniku Ostrava celková oprava vozidla, v rámci které byl uveden do stavu odpovídajícímu období krátce po zařazení do provozu v ostravské městské hromadné dopravě, přičemž původní barevné řešení doplňují věrně provedené nápisy, kterými byl v prvních letech provozu opatřen.

Kroužek přátel MHD Ostrava