"věžka"

věžka

Typově shodné vozy čísel 9230 až 9238 (netvoří souvislou řadu)
Rok výroby 1981
Zařazen do provozu 1. 8. 1982
Vyřazen z provozu 15. 4. 2005

Výrobce:
vozidlo: Liberecké automobilové závody n.p. Jablonec nad Nisou
nástavba: Železniční stavitelství Praha, závod 08 Opravárenský provoz Benešov u Prahy
Výrobní číslo: 47 (vysokozdvižná plošina)

Délka vozu 7 240 mm
Šířka vozu 2 350 mm
Výška vozu 3 150 mm
Rozvor náprav 4 000 mm
Hmotnost prázdného vozu 9 920 mm
Typ motoru Škoda 706 RT
Výkon motoru: 117,6 kW (160 k)

Škoda 706 RTH - věžka

K provozu tramvajových a trolejbusových tratí patří neodmyslitelně i činnosti související se stavbou, údržbou a opravami trolejového vedení. K tomu účelu jsou používána upravená silniční vozidla, tzv. pojízdné pohyblivé pracovní plošiny, nazývané "věžky". Jejich pracovní plošiny jsou schopny pohybu ve svislém směru i do stran a zpravidla umožňují i práci pod napětím. Tato vozidla jsou vybavena zásobou dílů trakčního vedení a často i dílnou, zázemím pro pracovní četu a některá z nich i tzv. kolejovým adaptérem, umožňujícím jízdu po otevřeném kolejovém svršku.

Historie ostravských montážních vozů vrchního vedení není dosud přesně zmapována. Těsně po druhé světové válce je u Společnosti moravských místních drah dokumentován montážní vůz na podvozku Pragy RN. Později pořídil dopravní podnik několik skříňových "pragovek" RND a S5T. V sedmdesátých a osmdesátých létech je nahrazovaly "věžky" na osvědčeném podvozku Škoda 706 RTH. Od počátku devadesátých let jsou pořizovány "věžky" na podvozcích Liaz a Tatra a v poslední době Renault.

Škoda 706 RTH - věžka

Rovněž o číslování ostravských "věžek" máme jen útržkovité znalosti. Zpočátku byly pojízdné pracovní plošiny pravděpodobně číslovány vzestupně od jedničky, v sedmdesátých letech byly nově očíslovány dvoumístnými čísly volacích znaků svých vysílaček, která pak byla následně obsazována. V současné době jsou souběžně označeny čtyřmístnými evidenčním číslem jednotného schématu dopravního podniku.

Pojízdná pohyblivá pracovní plošina Škoda 706 RTH je dvounápravové silniční vozidlo se speciální nástavbou, umožňující práci na tramvajovém nebo trolejbusovém trolejovém vedení ve výškách a pod napětím. Vlastní pohyblivá plošina je typu VNP500KA81 o nosnosti 400 kg, zdvihu 3,2 m a dosahu 5,35 m. Svislý pohyb pracovní plošiny je řešen hydraulickým pohonem, otáčení plošiny má pohon elektrický. V dolní části nástavby se nacházejí uzamykatelné schrány na pracovní nářadí, zásobu různých typů armatur trolejového vedení a potřebných náhradních dílů. Prostorná čtyřmístná trambusová kabina umožňuje jednak přepravu pracovní čety, jednak jí poskytuje i omezené zázemí pro odpočinek. Pro snadnější přesun na pracovní místo na tramvajových tratích s otevřeným kolejovým svrškem byla některá vozidla vybavena čtyřkolovým výsuvným hydraulicky ovládaným kolejovým adaptérem. Síla pro pohyb vozidla po koleji se přenáší na kolejnice přímo zadními koly automobilového podvozku. Přestože adaptér umožňuje jízdu jen velmi omezenou rychlostí, jsou jeho kola obrzděna.

Kolejovým adaptérem typu KA75 je opatřena i zachovaná pojízdná pohyblivá pracovní plošina na podvozku Škoda 706 RTH číslo 9237, jedna ze dvou posledních tohoto typu, které byly u střediska Vrchního vedení ostravského dopravního podniku v provozu. V roce 2005 byla převedena do sbírky historických vozidel a nachází se v posledním provozním stavu.

[Text, fotografie a nákresy jsou převzaty z publikace "Katalog historických vozidel".]

Kroužek přátel MHD Ostrava