"vlečka"

vlečka

Reprezentuje sérii vozů číslo 112 až 154
(netvoří však souvislou řadu)
Rok výroby: 1958

Výrobce:
Středočeské strojírny, n.p., Letňany
Výrobní číslo: 22-8-40-148

Délka vozu s tažnou ojí 7 220 mm
Délka skříně vozu 5 820 mm
Šířka vozu 2 350 mm
Výška vozu: 2 805 mm
Rozvor náprav 3 300 mm
Hmotnost prázdného vozu: 2 820 mm
Počet míst k sezení/stání: 23/17

Vlečka v padesátých létech

Jedním ze způsobů vedoucích ke zvětšení kapacity autobusové a trolejbusové dopravy bylo v minulosti používání přívěsů. Soupravy autobusů s přívěsy patřily v té době k dennímu obrázku našich silnic a vedle běžného nasazení na mnoha linkách ČSAD bylo možno se s nimi setkat i v městské hromadné dopravě. Zajímavostí však bylo použití přívěsů v trolejbusové dopravě, kde však nedošlo k tak hromadnému rozšíření jako u autobusů. Největší rozvoj tohoto druhu dopravy nastal v Plzni a Gottwaldově, kde byly trolejbusové soupravy v provozu až do první poloviny sedmdesátých let.

Také ostravský dopravní podnik se krátce pokoušel jít touto cestou při řešení vysokých přepravních nároků v trolejbusové dopravě počátkem šedesátých let. Po dobrých zkušenostech bylo po vzoru autobusů přistoupeno i zde k zavedení provozu s přívěsy. Byly vyčleněny čtyři trolejbusy Škoda 8 Tr čísel 42, 43, 45 a 47 a k nim tři nové přívěsy typu B 40 vyrobené ve Středočeských strojírnách ve Vodochodech, které obdržely čísla 139 až 141. Trolejbusové soupravy byly nasazovány od jara 1961 na nejzatíženější lince číslo 55 ze Smetanova náměstí do Hrušova. Provoz s přívěsy však působil provozní potíže, a tak byl po necelých dvou letech počátkem roku 1963 ukončen a všechny tři přívěsy převedeny do autobusové dopravy.

Přívěs Karosa B40 - vlečka

Přívěs B 40 vychází z konstrukce staršího vozu D 4, jehož výroba byla v Karose Vysoké Mýto zahájena v roce 1949, od kterého se liší jen některými rozměry. Jedná se o dvounápravové silniční vozidlo se samonosnou celokovovou karoserií, opatřenou jedněmi jednokřídlými ručně ovládanými dveřmi a nápravami zavěšenými na příčkách hlavních nosníků roštu s odpružením listovými pery. Koženkou potažená sedadla měla s výjimkou obou čel podélné uspořádání. V novějších sériích bylo instalováno rovněž teplovzdušné vytápění naftovým agregátem.

Po zařazení trolejbusu Škoda 8 Tr do sbírky historických vozidel Dopravního podniku Ostrava se zrodila myšlenka dokumentovat celou trolejbusovou soupravu i s přívěsem B 40. Jelikož se nepodařilo zajistit žádný dochovaný přívěs z ostravské městské hromadné dopravy, byl do sbírky historických vozidel renovován přívěs B 40, získaný od zemědělců z Libčan u Hradce Králové a původně pravděpodobně sloužící u ČSAD. Jeho velmi náročná oprava byla dokončena v roce 2002 a svou premiéru měl v témže roce o květnových oslavách 50 let ostravských trolejbusů.

Přívěs B 40 ve sbírce historických vozidel Dopravního podniku Ostrava a.s. dokumentuje jednu z minulých forem zdolávání vysokých přepravních nároků. Určen je především do soupravy s trolejbusem Škoda 8 Tr číslo 29II, se kterým dokumentuje období počátku šedesátých let, avšak může být provozován i jako silniční vozidlo v soupravě s historickým autobusem.

[Text, fotografie a nákresy jsou převzaty z publikace "Katalog historických vozidel".]

Kroužek přátel MHD Ostrava