Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Operační program životní prostředí (SFŽP)

Autobusy CNG v DPO

Projekt byl financován v rámci Operačního programu životního prostředí a to 85% z Evropských fondů – Fondu soudržnosti, 5% z veřejné podpory přímo ze státního rozpočtu, kap. 315 MŽP. Dopravní podnik Ostrava a.s. tento projekt spolufinancoval 10% ze svých investičních prostředků.

Projekt byl rozdělen na 3 základní části: pořízení autobusů CNG, výstavbu plnící stanice CNG a úpravu hal pro údržbu autobusů CNG.

Předmětem projektu bylo pořízení 90 ks 12m autobusů a 15 ks 18 m autobusů na CNG pohon, plně nízkopodlažních a splňujících normu EURO 6, výstavba vysokokapacitní plnící stanice v areálu dílen v Martinově pro plnění vozidel CNG, výstavba vysokotlaké přípojky plynu a dále také provedené nezbytných stavebních úprav stávajících hal pro údržbu vozidel CNG v Ostravě–Martinově, Porubě a Hranečníku.

Hodnota projektu celkem mil. Kč 768,4
Dotace mil. Kč 644,0
Ukončení 11/2015

Snížení energetické náročnosti budovy Závodní stravování

Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti budovy a to snížením tepelných ztrát konstrukcí budovy jejich "zateplením". Došlo k opatřením spočívajících v zateplení obvodových stěn, vodorovných konstrukcí a výměně výplní otvorů budovy Závodní jídelna se sálem a banketní místností v areálu Dílny Martinov, Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava-Martinov. Stavební práce v rámci projektu probíhaly v období od června do srpna 2015. Realizátorem stavební části projektu byla společnost BYSTROŇ Group a.s.

Hodnota projektu celkem mil. Kč 4,6
Dotace mil. Kč 2,1
Ukončení 9/2015

Snížení energetické náročnosti budovy střediska Vrchní stavba

Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti budovy a to snížením tepelných ztrát konstrukcí budovy jejich "zateplením". Došlo k opatřením spočívajících v zateplení obvodových stěn, vodorovných konstrukcí a výměně výplní otvorů objektu Vrchní stavba v areálu Dílny Martinov, Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava-Martinov. Stavební práce v rámci projektu probíhaly v období od května do srpna 2015. Realizátorem stavební části projektu byla společnost BYSTROŇ Group a.s.

Hodnota projektu celkem mil. Kč 9,6
Dotace mil. Kč 4,3
Ukončení 9/2015