Předmětem projektu je obnova drážních vozidel Dopravního podniku Ostrava pořízením 5 ks středněkapacitních tramvají a 2 ks trolejbusů parciálních v délce 12 metrů a obnova silničních nízkoemisních vozidel pořízením 1 ks autobusu na CNG v délce 18 metrů.

Projekt bude realizován na území statutárního města Ostrava, avšak se současným vytyčením na lokalitu Hranečník. Pořízená vozidla budou využita především pro obsluhu této lokality, avšak do budoucna se počítá s využitím v rámci území celého města.