Předmětem projektu je obnova vozidel Dopravního podniku Ostrava pořízením 5 ks středněkapacitních tramvají, 1 ks autobusu na CNG v délce 18 m a 2 ks elektrobusů v délce 12 m.

Projekt bude realizován na území statutárního města Ostrava, avšak se současným vytyčením na lokalitu - Klimkovice. Pořízená vozidla budou využita především pro obsluhu této lokality, avšak do budoucna se počítá s využitím v rámci území celého města.