Předmětem projektu je pořízení drážních vozidel Dopravního podniku Ostrava pořízením 5 ks středněkapacitních tramvají a pořízení silničních nízkoemisních vozidel pořízením 4 ks autobusu na CNG v délce 18 metrů.

Projekt bude realizován na území statutárního města Ostrava se současným vytyčením na lokalitu "Ostrava Jih". Pořízená vozidla budou využita především pro obsluhu této lokality, avšak do budoucna se počítá s využitím v rámci území celého města.