Předmětem projektu je obnova vozového parku referentských vozidel žadatele Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) pořízením nových referentských vozidel v souladu s cílem vyhlášené 13. výzvy Národního programu Životní prostředí, kterým je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí zejména snížením emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem. Hlavním záměrem projektu je především pokračovat v nastaveném procesu obnovy vozového parku DPO a také ve snižování emisních limitů provozováním ekologických vozidel.

V rámci projektu bude pořízeno 15 ks osobních vozidel s alternativním pohonem - 12 ks vozidel s pohonem na CNG a 3 vozidel s elektro pohonem - elektromobilů. Projekt bude realizován na území statutárního města Ostrava a blízkého okolí. Pořízená osobní vozidla budou využita především jako referentská vozidla pro THP pracovníky a pro pracovníky údržby následovně: 2 automobily budou sloužit pro potřeby autoškoly, 4 vozidla jako hotovostní dispečerské, 4 vozidla pro referenty, 5 vozidel bude sloužit pro potřeby údržby. Ekologicky bude zlikvidováno 5 ks starých vozidel s normou EURO 2 a EURO 1.

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“