V letošním roce se naše společnost rovněž úspěšně zapojila do výše uvedeného projektu, z něhož získala dotace na vzdělávání zaměstnanců v celkové výši 1 552 530 Kč.

Vzdělávacích akcí projektu „POVEZ II“ by se do konce tohoto roku mělo zúčastnit 35 budoucích řidičů autobusu/trolejbusu - půjde o 35 nových uchazečů o zaměstnání, kterým v naší autoškole umožníme získat řidičský průkaz skupiny „D“ a průkaz profesní způsobilosti – školení v rozsahu 140 hodin.

 

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
Doba realizace: 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020
Registrační č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

logo operační program Zaměstnanost

logo Úřadu práce ČR