Předmětem projektu je pořízení informačního systému pro centrální správu životního cyklu uživatelských požadavků v oblasti IT a údržby. Hlavní cílovou skupinou jsou zaměstnanci Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO). Cílem projektu je vytvořit jednotné a sofistikované prostředí pro správu požadavků, událostí či problémů v oblasti služeb v DPO a zvyšování efektivity z důvodu nevyhovujícího současného stavu evidence a sledování požadavků.

V rámci projektu bude vytvořeno jednotné a sofistikované prostředí pro správu požadavků, událostí či problémů v oblasti služeb v DPO. Obecným cílem projektu je zvyšování efektivity řízení vnitřních služeb v DPO. Realizace projektu současně naplní Strategický cíl 3, projektový okruh 9 - Elektronizace podpůrných procesů Strategického rámce rozvoje veřejné správy - podpořit elektronickými nástroji a systémy podpůrné, komunikační a řídící procesy v DPO a zajistit tak jejich rychlejší provádění, spolehlivost údajů, zefektivnění a zjednodušení. Cíl projektu bude naplněn implementací IS pro řízení služeb a vytvořením potřebné HW infrastruktury