Předmětem projektu je obnova silničních vozidel DPO pořízením 10 ks trolejbusů (8 ks 12m a 2 ks 18m trolejbusů), 3 ks minielektrobusů, 3 ks minibusů CNG a 5 ks 12m autobusů CNG. Projekt bude realizován na území statutárního města Ostrava. Všechna pořízená vozidla budou plně nízkopodlažní a bezbariérová, vybavena systémem pro informování cestujících, a to jak vizuálním, tak akustickým, který napomůže orientaci (nejen) nevidomých a slabozrakých osob.

Projekt bude spolufinancován v rámci 50. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu v návaznosti na 2. Výzvu ITI-Ostrava, SC 1.2 - Nízkoemisní a bezemisní vozidla.