Předmětem projektu je zavedení systému pro centrální správu životního cyklu elektronických identit (IdM), systému pro přístup zaměstnanců k interním elektronickým formulářům a dokumentům (DMS) a zvýšení efektivity vnitropodnikových procesů pomocí automatizace. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci Dopravního podniku Ostrava a.s. Nutnost realizace projektu vychází z důvodu současné neexistence daného informačního systému způsobující nedostatečnou efektivitu a kvalitu vnitrofiremních procesů.

V rámci projektu dojde k pořízení a zavedení nového komplexního IS pro správu dokumentů, který zajistí zaměstnancům pomocí interního webového portálu bezpečný přístup k interním datům a dokumentům včetně možnosti vyplnit nezbytné elektronické formuláře. Realizací projektu dojde k zavedení nových vnitřních procesů vedoucích ke zvýšení efektivity vnitřního chodu Dopravního podniku Ostrava a.s. Pro přístup k webovému portálu budou využity jak koncová zařízení (tenký klient, počítač, notebook), tak i mobilní zařízení (mobily, tablety). Součástí informačního systému bude modul pro vlastní tvorbu a úpravu workflow (řízení podnikových procesů). Zavedení informačního systému pro řízení životního cyklu uživatelských identit eliminuje zdlouhavé vytváření a rušení uživatelských identit, a především dojde k výraznému snížení chybovosti lidského faktoru při práci s osobními údaji.

Realizací projektu dojde k vybudování virtualizačního prostředí tak, aby byla možnost rozložit informační systémy geograficky pro zvýšení zabezpečení v případě výjimečných situací.