Předmětem projektu je obnova a modernizace vozového parku DPO pořízením 5 ks nízkopodlažních autobusů na pohon CNG. Všechna vozidla budou plně nízkopodlažní, bezbariérová a vybavena vizuálníma akustickým systémem pro informování cestujících, který napomůže orientaci nejen nevidomých a slabozrakých osob.

Projekt bude spolufinancován v rámci 50. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu v návaznosti na 13. Výzvu ITI-Ostrava, SC 1.2 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla