Předmětem projektu je obnova a modernizace vozového parku DPO pořízením 6 ks nových nízkopodlažních středněkapacitních tramvají typu OSTRAM NF II. Všechny nově pořízené tramvaje budou bezbariérové, klimatizované a vybavené vizuálním a akustickým systémem pro informování cestujících. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění dopravní infrastruktury veřejné hromadné dopravy v Ostravě.

Projekt bude spolufinancován v rámci 50. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu v návaznosti na 12. Výzvu ITI-Ostrava, SC 1.2 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla.