Předmětem projektu je obnova a modernizace vozového parku DPO pořízením 5 ks nových nízkopodlažních, bezemisních elektrobusů, které budou využívány ve veřejné hromadné autobusové dopravě. Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality přepravy cestujících a motivování veřejnosti k používání ekologické městské veřejné dopravy.

Projekt bude spolufinancován v rámci 50. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu v návaznosti na 13. Výzvu ITI-Ostrava, SC 1.2 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla.