Předmětem projektu je modernizace vozového parku DPO nákupem 8 ks vozidel, z toho 5 ks 12m elektrobusů, 2 ks minibusů na CNG pohon a 1 ks 12m autobusu na CNG za účelem maximální ekologizace MHD. Všechna nově pořizovaná vozidla budou bezbariérová.

Realizací projektu Dopravní podnik Ostrava a.s. usiluje o další zkvalitnění veřejné hromadně dopravy, snížení emisí z dopravy a zajištění dostupnosti MHD pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, čímž dojde ke výšení regionální mobility. Zvýšen bude počet bezbariérových vozidel a navýšen počet garantovaných nízkopodlažních spojů. Realizací projektu dojde ke zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících, podpořen bude rozvoj Moravskoslezského kraje zkvalitněním dopravní infrastruktury.

Projekt bude spolufinancován v rámci 89. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, SC 1.2 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony.