Předmětem projektu je modernizace vozového parku DPO nákupem 12 ks vozidel, z toho 1 ks velkokapacitní tramvaje, 3 ks 12m trolejbusů, 5 ks 12m autobusů na CNG a 3 ks 12m elektrobusů za účelem maximální ekologizace MHD. Všechna nově pořizovaná vozidla budou bezbariérová.

Realizací projektu Dopravní podnik Ostrava a.s. usiluje o další zkvalitnění veřejné hromadně dopravy, snížení emisí z dopravy a zajištění dostupnosti MHD pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, čímž dojde ke výšení regionální mobility. Zvýšen bude počet bezbariérových vozidel a navýšen počet garantovaných nízkopodlažních spojů. Realizací projektu dojde ke zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících, podpořen bude rozvoj Moravskoslezského kraje zkvalitněním dopravní infrastruktury.

Projekt bude spolufinancován v rámci 89. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, SC 1.2 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony.