Podstatou projektu je provést taková úsporná opatření, která trvale sníží energetickou náročnost budovy Střediska trolejbusy DPO. Ze zpracované projektové dokumentace a energetického posudku bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, náhrada střešních světlíků a rekonstrukce osvětlovací soustavy hal I. - IV. Realizací projektu dojde k trvalé úspoře energie na vytápění oproti výchozímu stavu o 36,87 %.

Realizací projektu Dopravní podnik Ostrava a.s. usiluje o zlepšení tepelně technických vlastností jednotlivých stavebních konstrukcí hal I - IV budovy Střediska trolejbusy, které bude mít za následek výrazné energetické úspory na vytápění objektu.

Projekt bude spolufinancován v rámci Výzvy V. programu podpory Úspory energie OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014-2020, SC 3.2 „Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru.“