Předmětem projektu je pokračování v trendu obnovy vozového parku referentských vozidel žadatele Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) pořízením nových referentských vozidel v souladu s cílem vyhlášené Výzvy č. 11/2018 Národního programu Životní prostředí, kterým je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí zejména snížením emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem. Hlavním záměrem projektu je především pokračovat v nastaveném procesu obnovy vozového parku DPO a také ve snižování emisních limitů provozováním ekologických vozidel. Projekt koresponduje s dlouhodobými cíli společnosti, zejména s koncepcí čisté mobility.

V rámci projektu bude pořízeno 8 ks osobních vozidel s alternativním pohonem - 6 ks osobních vozidel s pohonem na CNG a 2 ks menších nákladních vozidel s pohonem CNG. Projekt bude realizován na území statutárního města Ostrava a blízkého okolí. 4 nově pořízená osobní vozidla budou využita především jako referentská vozidla pro THP pracovníky, 2 vozidla budou sloužit jako hotovostní dispečerská, 2 vozidla budou sloužit pro potřebu střediska závodní stravování a střediska údržby majetku.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.