Předmětem projektu „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa“ je výstavba vodíkové plnící stanice. Uvedené je první etapou projektu. Plnící stanice bude sloužit pro veřejnost a sekundárně bude využita Dopravním podnikem Ostrava a.s. a veřejným dopravcem disponujícím příslušným závazkem vůči Moravskoslezskému kraji. Projekt řeší ekologizaci dopravy, snížení ekologické zátěže.

Hlavním cílem projektu, který je v souladu s Výzvou č. 39 Řídícího orgánu Operačního programu Doprava, která je zaměřena na Podporu infrastruktury pro alternativní paliva Podprogram 4) Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic, je vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti. V důsledku projektu je očekáváno snížení emisní zátěže v regionu. Projekt sestává z projektové přípravy a výstavby: - trafostanice, technologická část plnění, příslušný počet výdejních stojanů, zpevněné plochy, zastřešení, výstavba a přeložky sítí, vodohospodářské objekty, datová komunikační technologie, osvěta a zaškolení zaměstnanců, publicita projektu.

Projekt „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa“, který je realizován Dopravním podnikem Ostrava a.s., je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Doprava.

Operační program Doprava