Předmětem projektu je modernizace tramvajových tratí v Ostravě na 7 traťových úsecích a rekonstrukce souvisejících zastávek městské hromadné dopravy, které budou přebudovány na bezbariérové. Tento projekt je realizován za účelem zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury, zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících a snížení negativních účinků z provozu tramvajové tratě.

V rámci projektu Modernizace tramvajových tratí bude modernizováno 7 níže uvedených úseků tramvajové tratě:

  • Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové,
  • Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha,
  • Rekonstrukce mostu na ulici Plzeňská přes ulici Ruskou,
  • Rekonstrukce tramvajové tratě na ulici Pavlovova včetně zastávky Rodimcevova,
  • Pevná jízdní dráha na ulici Výškovická,
  • Pevná jízdní dráha na ulici Opavská,
  • Pevná jízdní dráha na ulici Hlučínská.

Projekt bude spolufinancován v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, v rámci Výzvy 57 Operačního programu Doprava, SC 1.4. - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci.

Operační program Doprava