Cílem projektu je prostřednictvím aktivit průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vytvořit simulační software a užitný vzor zařízení pro sběr a řízení dat, které umožní zvýšit efektivitu provozu a řízení elektrické trakční soustavy napájející trakční vozidla využívaná v rámci městské hromadné dopravy.

Pomocí statistického zpracování výsledků simulací dle scénářů různých stavů umožní software určovat optimální postupy překonávání mimořádných stavů v trakční síti. Konkrétněji budou výsledky projektu sloužit

  1. k modelování provozních stavů (standardních, ale také mimořádných událostí),
  2. detekci a odhalení slabých míst trakční soustavy,
  3. definování účinných opatření,
  4. řízení provozu trakční soustavy MHD.

Projekt bude spolufinancován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v rámci Výzvy APLIKACE – VÝZVA VIII. a Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost