Výluky

Colors: Orange Color

V neděli 8. prosince 2019 (v době od 14:00 h do 21:00 h), z důvodu rozsvícení vánočního stromu na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 54, 58 a 90. Linka č. 54 bude ukončena na zastávce Nezvalovo náměstí a linky č. 58 a 90 budou vedeny odklonem po ul. Opavské a 17. listopadu.

V sobotu 7. prosince 2019 (v době od 06:30 h do 13:00 h), z důvodu prací v kolejišti u zastávky Výstaviště, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 4 a 12. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

Od úterý 4. června 2019 (00:00 h) do odvolání, z důvodu pokračující rekonstrukce mostů na ul. Výškovické v Ostravě-Zábřehu, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 48. Spoje linky č. 48 (směr Opavská) budou vedeny odklonem po ul. Rudné. Na lince budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Máte hromadu důvodů (5)