Výluky

Colors: Orange Color

Od úterý 5. října 2021 (00:30 h) do soboty 30. října 2021 (07:00 h), z důvodu prací v kolejišti na ul. Místecké, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 1, 6 a 10. Linky č. 1 a 10 pojedou odklonem přes Mírové náměstí a Jubilejní kolonii. Linka č. 6 nebude po dobu konání výluky provozována. Ve vyloučeném úseku bude za linky č. 1 a 10 zavedena náhradní autobusová doprava (NAD č. 1). Na linkách č. 1, 2, 3, 10, 11 a NAD č. 1 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

V sobotu 2. října 2021 (v době od 07:00 h do 20:00 h), z důvodu výměny kolejí v křižovatce ul. Nádražní x Plynární, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 1, 2, 8 a 14, které budou ukončeny na zastávce Mor. Ostrava,Plynárny. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD) s přestupem cestujících na zastávce Důl Jindřich.

Ve dnech 25. a 26. září 2021 (vždy v době od 07:05 h do 17:05 h), z důvodu podbíjení kolejí na ul. Plzeňské, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 3, 7, 11, 12 a 17. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Na linkách č. 17 a NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od pátku 24. září 2021 (06:00 h) do úterý 28. září 2021 (20:00 h), z důvodu opravy vlečkového přejezdu na ul. Mostárenské v Ostravě-Vítkovicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 57 a 59A.

Od pondělí 20. září 2021 (00:00 h) do neděle 3. října 2021 (24:00 h), z důvodu 1. pokládky živičné vrstvy na ul. Čapkově v Ostravě-Radvanicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 29, 30, 71 a trolejbusové linky č. 101 (ve směru z Hranečníku na Petřvald). Na linkách budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od středy 1. září 2021 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce silnice mezi Starou Bělou a Polankou, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 59, která bude rozdělena na dvě části: 59A a 59B.

Od středy 1. září 2021 (00:00 h) do soboty 11. prosince 2021 (24:00 h), z důvodu modernizace tramvajové trati na ul. Hlučínské, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 8 a 14, které po uvedenou dobu nebudou obsluhovat zastávky v úseku Sad B.Němcové – Přívoz,Hlučínská.

Organizace dopravy

 • Linky č. 8 a 14
  nebudou obsluhovat zastávky v úseku Sad B.Němcové – Přívoz,Hlučínská a budou na svých trasách vedeny na konečné zastávky Hlavní nádraží nebo Mor. Ostrava,Plynárny.
  Zastávky Sad B.Němcové (stanoviště č. 1 a 2), Důl Odra a Přívoz,Hlučínská
  nebudou linkami č. 8 a 14 dočasně obsluhovány.
 • Náhradní autobusová doprava nebude zavedena!
  Cestující mohou pro jízdu směr Přívoz,Hlučínská (a dále) využít spoje autobusových linek jedoucí souběžně s tramvajovou tratí.
  Přestup na autobusové linky směr Přívoz,Hlučínská (a dále)
  bude možno uskutečnit na zastávkách:
  Křižíkova (přestup v rámci nástupiště zastávky),
  Mor. Ostrava,Plynárny (pěší přesun cca 250 metrů na autobusovou zastávku Křižíkova),
  Muglinovská (pěší přesun cca 150 metrů na autobusovou zastávku Muglinovská).

Výlukové jízdní řády

 • TRAMVAJE - jízdní řády platné od 1. 9. 2021
   8   14 

Orientační schéma zastávek

 • Sad B.Němcové
  se změnou u tramvajových a autobusových linek.
   PDF   JPG 

 

...více na www.dpo.cz/zari2021

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

...související: Výluka na linkách č. 24, 32, 33, 34, 52, 56, 66, 67 a 68