Výluky

Colors: Orange Color

Od pondělí 10. srpna 2020 (7:00 h) do odvolání dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 35, 48, 55, 73, 74 a 78. Spoje těchto linek budou vedeny odklonem po ul. Podnikatelské a po obslužné komunikaci, Zastávka Hrabová,PZ sever bude v obou směrech přemístěna. Důvodem odklonu je oprava komunikace na ulici Na Rovince (u zastávky Hrabová,PZ sever), včetně okružních křižovatek.

Od úterý 4. srpna 2020 (00:00 h) do pátku 7. srpna 2020 (24:00 h), z důvodu opravy železničního přejezdu na ul. Škrobálkové, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 21. Spoje linky budou vedeny odklonem po ul. Frýdecké.

Od pondělí 3. srpna 2020 (00:00 h) do pondělí 31. srpna 2020 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce kruhové křižovatky ul. Těšínská x Petřvaldská x Kaštanová v Šenově, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 29. Spoje linky budou vedeny odklonem po ul. Ludvíkova, Bémova a Těšínská. Na lince č. 29 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

O víkendech 1. - 2., 8. - 9. a 15. - 16. srpna 2020 (vždy od soboty 00:00 h do neděle 24:00 h), z důvodu napojení kanalizace na ul. Karla Svobody v Plesné a neprůjezdnosti této ulice, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 47. Spoje linky budou vedeny odklonem po ul. Průběžné, 17. listopadu a 26. dubna.

Od středy 1. července 2020 (00:00 h) do pondělí 31. srpna 2020 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce tramvajové smyčky Hlučínská, budou linky č. 8 a 14 obsluhující Přívoz odkloněny na konečnou zastávku Hlavní nádraží. Odkloněné spoje tramvajových linek nahradí v úseku Muglinovská - Přívoz,Hlučínská spoje souběžně jedoucích autobusových linek.

Od středy 1. července 2020 (00:00 h) do pondělí 31. srpna 2020 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce tramvajové trati na ul. Opavské, budou linky č. 3, 4, 7, 8, 17 a 19 obsluhující Porubu a Martinov ukončeny na zastávce Hulváky (přestupní uzel). Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová (NAD) nebo náhradní tramvajová doprava (NTD) případně jejich kombinace. Linka č. 5 bude plně nahrazena NTD.

Od středy 1. července 2020 (00:00 h) do pondělí 31. srpna 2020 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce křižovatky ul. Výškovická x Čujkovova x Volgogradská, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 27, 31, 41, 48, 61 a 77. Linky budou jedním směrem vedeny odklonem po ul. Pavlovově.