Colors: Orange Color

Od soboty 10. června 2023 (07:00 h) do neděle 11. června 2023 (16:00 h), z důvodu výměny kolejí na ul. 28. října u zastávky Nová Ves,vodárna, budou tramvajové linky č. 3, 4, 7, 8, 17 a 19 obsluhující Porubu a Martinov ukončeny na zastávce Hulváky. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní doprava. Na linkách č. 7, 17, 43, NAD a NTD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od pondělí 12. června 2023 (00:00 h) do pátku 30. června 2023 (24:00 h), z důvodu I. etapy výstavby okružní křižovatky na ul. Hlučínské v Ludgeřovicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 56, která bude odkloněna po silnici I/56. Linky č. 67 , 68 a 98 pojedou s drobnými úpravami po svých trasách. Linka č. 68 bude navíc posílena v úseku zastávek Křižíkova – Ludgeřovice,Motel TAXI, jako náhrada za linku č. 56. Na linkách č. 56, 67 a 68 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od pondělí 12. června 2023 (00:00 h) do pátku 30. června 2023 (24:00 h), z důvodu opravy komunikace na ul. Třebovické, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 35, 39 a 51, které budou odkloněny po ul. Opavské a Martinovské přes provizorní zastávky Třebovická a Sokolovská. Zastávky na ul. Třebovické nebudou obsluhovány. Na linkách č. 35, 39 a 51 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od neděle 5. března 2023 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce mostu přes řeku Odru (na ul. 1. května v Polance), dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 59, která bude vedena odklonem po ul. Rudné přes zastávku Výškovická. V úseku zastávek Dubina – Vítkovice,Mírové nám. a zpět bude linka č. 59 nahrazena spoji linky č. 26 s prodlouženou trasou.

Od neděle 5. března 2023 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce kanalizace a úplné uzávěry ul. Podzámčí (v úseku od křižovatky s ul. Těšínskou po parkoviště u Slezskoostravského hradu), dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 92, která bude vedena odklonem po ul. Frýdecké přes zastávku U Hradu.

Od soboty 6. listopadu 2021 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce kanalizace a úplné uzávěry ul. Mitrovické v Nové Bělé (v úseku od ul. Krmelínské po ul. Hrabovskou), dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 50 a 55. Do Mitrovic a zpět bude zavedena kyvadlová doprava linkou X55 s přestupem cestujících na zastávce Žižkovská (na ul. Na Rovince).

Od pondělí 14. června 2021 (00:00 h) do odvolání, z důvodu výstavby parkovacího domu u Městské nemocnice, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 50 a 99. Linka č. 50 bude prodloužena na zastávku Porážková a okružní linka č. 99 bude vedena odklonem po místních komunikacích přes provizorní zastávku Městská nemocnice (na ul. Hornopolní).