Výluky

Colors: Orange Color

V neděli 17. listopadu 2019 (v době od 07:10 h do 16:10 h), z důvodu údržby trati, budou spoje tramvajové linky č. 5 nahrazeny v celé délce své trasy autobusy náhradní dopravy (NAD), které budou zastavovat na obvyklých přemístěných zastávkách podél TRAM tratě a navíc také na zastávce Vřesina Hřbitov.

Ve dnech 16. a 17. listopadu 2019 (vždy v době od 07:00 h do 17:00 h), z důvodu prací v kolejišti na ul. Ruské, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 2, 3 a 12. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Na linkách č. 2, 3, 12 a NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od úterý 4. června 2019 (00:00 h) do odvolání, z důvodu pokračující rekonstrukce mostů na ul. Výškovické v Ostravě-Zábřehu, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 48. Spoje linky č. 48 (směr Opavská) budou vedeny odklonem po ul. Rudné. Na lince budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.