Colors: Orange Color

V pátek 27. května 2022 (v době od 00:00 h do 03:20 h), z důvodu výměny kolejí na smyčce Hlavní nádraží, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 2 a 18. Linky č. 2 a 18 nebudou zajíždět na Hlavní nádraží a budou dočasně odkloněny na konečnou zastávku Přívoz,Hlučínská. Ve směru na Hlavní nádraží bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD) s přestupem cestujících na zastávce Muglinovská.

Ve dnech 28. a 29. května 2022 (vždy v době od 07:00 h do 19:00 h), z důvodu prací v kolejišti u zastávky Sad B.Němcové, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 8 a 14. Ve vyloučeném úseku směrem na zastávku Přívoz,Hlučínská a zpět nahradí tramvajové linky spoje souběžně jedoucích autobusových linek.

Od pondělí 23. května 2022 (00:00 h) do čtvrtku 30. června 2022 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce ul. 1. května v Polance v úseku Hraničky – Svinovská a uzávěry ul. Heleny Salichové, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 46, 59B a 76. Na uvedených linkách budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od pondělí 4. dubna 2022 (00:00 h) do středy 31. srpna 2022 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce tramvajových mostů na ul. Plzeňské (přes ul. Ruskou), dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 3, 11, 12, 17 a 18. Linky č. 12, 17 a 18 budou odkloněny přes zastávku SPORT ARÉNA. Linka č. 3 bude odkloněna do Zábřehu jako náhrada za linku č. 11, která bude provozována pouze nočními spoji. Spoje linky č. 12 nahradí linku č. 3 ve směru na Dubinu. Náhradní doprava bude ve vyloučeném úseku částečně zajištěna spoji autobusových linek č. 26 a 59A a náhradní autobusovou dopravou za noční spoje linky č. 18. Na linkách č. 3, 11, 12, 17, 18, 26, 59A a NAD18 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od pondělí 4. dubna 2022 (05:00 h) do čtvrtku 30. června 2022 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce ul. Bohumínské (od křižovatky s ul. Orlovskou dále směrem k D1), dojde ke změně organizace dopravy trolejbusových linek č. 103, 105 a 113. Linky budou provozovány autobusy a budou vedeny obousměrně po jedné straně vozovky. Na linkách č. 103, 105 a 113 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od pondělí 4. dubna 2022 do úterý 31. května 2022 (pouze v pracovní dny a státní svátek 15. dubna 2022, a to vždy v době cca od 07:30 h do 17:00 h), z důvodu pokračujících prací na ul. 26. dubna v Plesné, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 47 a 51. Trasy linek budou, v uvedené dny a čas (dle poznámek v jízdním řádu), zkráceny po zastávku Plesenka. Úsek mezi zastávkami Plesenka a Nová Plesná nebude obsluhován MHD! Kyvadlová doprava linkou X51 bude zavedena pouze v úseku Nová Plesná – Plesná. Na linkách č. 47, 51 a X51 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Provoz na lince č. 99 je dočasně zastaven

 

Od pondělí 4. dubna 2022 (00:00 h) do středy 27. července 2022 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce plynovodu a následně také komunikace ul. Na Barandovci, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 99. Linka č. 99 (směr Hladnov) bude odkloněna přes zastávku Jaklovecká. Na lince budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od pondělí 4. dubna 2022 (00:00 h) do středy 31. srpna 2022 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce ul. Hlavní a Frýdecké v Šenově, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 28 a 71. Linky č. 28 a 71 budou odkloněny přes zastávku U Statku. Část trasy linky č. 28 (směr Šenov,náměstí) bude obsluhována linkou X28 s přestupem cestujících na zastávce Bartovice,Ještěrka (v obratišti). Na linkách č. 28, X28 a 71 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.