Colors: Orange Color

| Aktualizováno: 06. listopadu 2023 |
AKTUALIZOVÁNO UKONČENÍ VÝLUKY
jejíž platnost je nově stanovena do pondělí 13. listopadu 2023 (24:00 h)!


Od pondělí 4. září 2023 (00:00 h) do pátku 8. prosince 2023 (24:00 h), z důvodu uzávěry ul. Mitrovické v Nové Bělé u křižovatky se silnicí I/58, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 55, která bude odkloněna po silnici I/58 a ul. Krmelínské přes dočasně otevřenou silniční propojku u zastávky Nová Bělá,Krmelínská. Zastávka U Balcara nebude dočasně obsluhována linkami MHD.

Od neděle 5. března 2023 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce mostu přes řeku Odru (na ul. 1. května v Polance), dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 59, která bude vedena odklonem po ul. Rudné přes zastávku Výškovická. V úseku zastávek Dubina – Vítkovice,Mírové nám. a zpět bude linka č. 59 nahrazena spoji linky č. 26 s prodlouženou trasou.

Od pondělí 14. června 2021 (00:00 h) do odvolání, z důvodu výstavby parkovacího domu u Městské nemocnice, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 50 a 99. Linka č. 50 bude prodloužena na zastávku Porážková a okružní linka č. 99 bude vedena odklonem po místních komunikacích přes provizorní zastávku Městská nemocnice (na ul. Hornopolní).