Výluky

Colors: Orange Color

V sobotu 25. května 2019 (v době od 07:00 h do 17:00 h), z důvodu výměny kolejí u Nové huti, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 4 a 14. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

Od čtvrtku 23. května 2019 (00:00 h) do pondělí 3. června 2019 (24:00 h), z důvodu přeložky jednokolejné tratě na ul. Výškovické, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 2 a 7. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Přestup cestujících z TRAM na NAD (a naopak) na ul. Závodní bude na zastávce SPORT ARÉNA (do protisměru). Na linkách č. 2, 6, 7 a NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od čtvrtku 9. května 2019 (06:00 h) do odvolání, z důvodu opravy ul. Rudné v Ostravě-Vítkovicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 57. Zastávka Důl Jeremenko nebude linkou č. 57 dočasně obsluhována.

PRODLOUŽENO z důvodu pokračujících prací až do pátku 7. června 2019 (24:00 h)!

Od pondělí 29. dubna 2019 (00:00 h) do pátku 24. května 2019 (24:00 h), z důvodu uzávěry ul. Suderova v Ostravě-Mariánských Horách, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 24. Zastávka Důl Jan Šverma nebude dočasně obsluhována.

Od pondělí 22. dubna 2019 (00:00 h) do soboty 29. června 2019 (24:00 h), z důvodu opravy komunikace na ul. Orlovské v Ostravě-Hrušově, dojde ke změně organizace dopravy trolejbusové linky č. 109. Zastávky Na Liščině a Důl Heřmanice nebudou linkou č. 109 dočasně obsluhovány. Na linkách č. 108 a 109 budou upraveny jízdní řády.