Výluky

Colors: Orange Color

Od soboty 31. října 2020 (07:00 h) do neděle 1. listopadu 2020 (17:00 h), z důvodu výměny výhybek na ul. Martinovské, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 4 a 19. Za odkloněné linky bude ve vyloučeném úseku zavedena náhradní autobusová doprava (NAD) s přestupem cestujících na zastávce Třebovická. Na lince NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Zveřejněno: 8. září 2020

AKTUALIZOVÁNO přemístění zastávek Výškovice a 29. dubna, z důvodu sjednocení zastávek pro lepší přestup cestujících, s platností přemístění od středy 9. září 2020 (08:00 h)!


Zveřejněno: 24. srpna 2020 / Aktualizováno: 8. září 2020

Od úterý 1. září 2020 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce tramvajové trati a zastávek na ul. Výškovické, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 2, 6, 7, 11 a 15. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní doprava s přestupem cestujících na zastávkách Zábřeh,vodárna nebo Nádraží Vítkovice.

Zveřejněno: 31. srpna 2020

AKTUALIZOVÁNO z důvodu změny harmonogramu stavby. Původně plánovaná odklonová trasa linek č. 35 a 39 (zveřejněná v tiskové zprávě z 24. června 2020) se se začátkem od úterý 1. září 2020 (00:00 h) mění!


Zveřejněno: 24. srpna 2020 / Aktualizováno: 31. srpna 2020

Od úterý 1. září 2020 (00:00 h) do odvolání, z důvodu pokračující rekonstrukce kanalizace na ul. Výstavní (v úseku mezi křižovatkami s ul. Zelenou a Gajdošovou), dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 35, 39 a 50. Linky budou vedeny odklonem po ul. 1. máje.

Od úterý 1. září 2020 (00:00 h) do odvolání, z důvodu pokračující rekonstrukce kanalizace na ul. Výstavní (v úseku mezi křižovatkami s ul. Ruskou a Halasovou), dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 57. Linka bude vedena odklonem po ul. Jeremenkově a Halasově.

Od pondělí 10. srpna 2020 (7:00 h) do odvolání dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 35, 48, 55, 73, 74 a 78. Spoje těchto linek budou vedeny odklonem po ul. Podnikatelské a po obslužné komunikaci, Zastávka Hrabová,PZ sever bude v obou směrech přemístěna. Důvodem odklonu je oprava komunikace na ulici Na Rovince (u zastávky Hrabová,PZ sever), včetně okružních křižovatek.

Zveřejněno: 14. října 2020

AKTUALIZOVÁNO časové omezení na zastávce Stavebniny. Z důvodu havárijního stavu ul. 26. dubna v Ostravě-Plesné bude zastávka Stavebniny od středy 14. října 2020 (cca od 13:00 h) do odvolání MIMO PROVOZ PRO VŠECHNY SPOJE linky č. 51!


Zveřejněno: 28. dubna 2020 / Aktualizováno: 14. října 2020

Od středy 29. dubna 2020 do odvolání (a to pouze v pracovních dnech v době od 07:30 h do 17:00 h), z důvodu pokračující rekonstrukce kanalizace na ul. 26. dubna v Ostravě-Plesné, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 51 v úseku Plesná,Žižkov – Plesenka.

Od středy 1. dubna 2020 (00:00 h) do odvolání, z důvodu pokračující rekonstrukce kanalizace na ul. 26. dubna v Ostravě-Plesné, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 47 a 51. Ve vyloučeném úseku bude za linky č. 47 a 51 zavedena náhradní autobusová doprava (X51) s přestupem cestujících na zastávce Plesenka. Na linkách č. 47, 51 a X51 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.