Colors: Orange Color

Ve dnech 20. / 21. / 27. / 28. dubna 2024 (vždy v době od 07:00 h do 17:00 h), z důvodu reklamační opravy živičného povrchu na ul. Nádražní, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 1, 2, 8 a 14. Linky č. 1, 2 a 8 budou ze zastávky Karolina odkloněny na terminál Hranečník. Za tyto linky bude ze zastávky Karolina směrem na Hlavní nádraží a zpět zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Za linku č. 14 bude NAD vedená po výlukové trase přes Vozovnu trolejbusů a Most M.Sýkory.

Od pondělí 15. dubna 2024 (00:00 h) do odvolání*, z důvodu výstavby opěrné zdi a s ní spojené uzávěry ul. Karla Svobody v Plesné, nebude dočasně obsluhována zastávka Liščí. Linka č. 47 bude ve směru Poruba,Studentské koleje vedena odklonem po ul. 26. dubna, navíc s obsloužením zastávky Stavebniny. Na lince č. 47 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od pondělí 15. dubna 2024 (00:00 h) do soboty 31. srpna 2024 (24:00 h), z důvodu stavebních prací v areálu vozovny trolejbusů, dojde ke změně vedení trasy autobusové linky č. 54. V pracovní dny budou spoje linky vyjíždět na svou trasu ze zastávky Nová radnice, o víkendech ze zastávky Křižíkova. Na lince č. 54 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od pondělí 15. dubna 2024 (00:00 h) do soboty 31. srpna 2024 (24:00 h), z důvodu souvislé údržby ul. Dr. Slabihoudka u Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 47, 54 a 58. Zastávka Poruba,U Nemocnice bude obsluhována pouze linkami č. 20, 47 a 58 ve směru Studentské koleje. Linky č. 47 a 58 budou ve směru Plesná vedeny odklonem po ul. K Myslivně. Linka č. 54 bude oběma směry odkloněna po ul. Opavské. Na linkách č. 47, 54 a 58 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od pondělí 18. března 2024 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce kanalizace na ul. Rostislavova, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č.  57, která bude mít zkrácenou trasu a dočasně nebude obsluhovat zastávky Romo (na ul. U Cementárny) a Lékařská fakulta. Na lince budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od neděle 3. března 2024 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce kanalizace na ul. Grmelova a s ní spojené jednosměrné silniční uzávěry, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 24, 35, 37 a 39. Linka č. 24 bude oběma směry vedena odklonem přes zastávky Strmá a Jiřího Trnky. Linky č. 35, 37 a 39 budou ve směru z Poruby vedeny odklonem přes zastávku Vršovců. Na linkách č. 24, 35, 37 a 39 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od neděle 5. března 2023 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce mostu přes řeku Odru (na ul. 1. května v Polance), dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 59, která bude vedena odklonem po ul. Rudné přes zastávku Výškovická. V úseku zastávek Dubina – Vítkovice,Mírové nám. a zpět bude linka č. 59 nahrazena spoji linky č. 26 s prodlouženou trasou.

Od pondělí 14. června 2021 (00:00 h) do odvolání, z důvodu výstavby parkovacího domu u Městské nemocnice, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 50 a 99. Linka č. 50 bude prodloužena na zastávku Porážková a okružní linka č. 99 bude vedena odklonem po místních komunikacích přes provizorní zastávku Městská nemocnice (na ul. Hornopolní).