Colors: Orange Color

Od pondělí 15. dubna 2024 (00:00 h) do soboty 31. srpna 2024 (24:00 h), z důvodu stavebních prací v areálu vozovny trolejbusů, dojde ke změně vedení trasy autobusové linky č. 54. V pracovní dny budou spoje linky vyjíždět na svou trasu ze zastávky Nová radnice, o víkendech ze zastávky Křižíkova. Na lince č. 54 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od pondělí 15. dubna 2024 (00:00 h) do soboty 31. srpna 2024 (24:00 h), z důvodu souvislé údržby ul. Dr. Slabihoudka u Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 47, 54 a 58. Zastávka Poruba,U Nemocnice bude obsluhována pouze linkami č. 20, 47 a 58 ve směru Studentské koleje. Linky č. 47 a 58 budou ve směru Plesná vedeny odklonem po ul. K Myslivně. Linka č. 54 bude oběma směry odkloněna po ul. Opavské. Na linkách č. 47, 54 a 58 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od pondělí 18. března 2024 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce kanalizace na ul. Rostislavova, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č.  57, která bude mít zkrácenou trasu a dočasně nebude obsluhovat zastávky Romo (na ul. U Cementárny) a Lékařská fakulta. Na lince budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.