Výluky

Colors: Orange Color

PRODLOUŽENO z důvodu pokračujících prací až do pátku 18. června 2021 (24:00 h)!

Od pondělí 12. dubna 2021 (00:00 h) do pondělí 14. června 2021 (24:00 h) do pátku 18. června 2021 (24:00 h), z důvodu modernizace tramvajové trati na ul. Pavlovova, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 6, 11 a 15. Linka č. 6 bude vedena jako okružní přes ÚMOb Jih. Za linku č. 11 bude do Zábřehu a zpět zavedena náhradní autobusová doprava - NAD (linka X11). Linka č. 15 bude nahrazena autobusy v celé délce své trasy. Na linkách č. 3, 6, 7, 10, 11, X11, 15 a 17 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Od pondělí 29. března 2021 (00:00 h), z důvodu uzavírky ul. Karla Svobody v Plesné, dojde do odvolání ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 47, která bude vedena odklonem po ul. 26. dubna a Vlnité. Na lince č. 47 budou ve směru do Poruby platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.