Od pátku 14. června 2019 (18:30 h) do soboty 15. června 2019 (20:00 h), z důvodu konání sportovních akcí a úplné uzávěry Hlavní třídy v Ostravě-Porubě (v úseku od ul. 17. listopadu po ul. Francouzskou), budou autobusové linky č. 40, 43, 44, 45, 46, 54, 58 a 90 vedeny odklonem po místních komunikacích. Na linkách č. 40 a 43 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Spoje linek č. 40, 58 a 90 (v obou směrech)
  budou na svých trasách odkloněny po ul. 17. listopadu a Opavské.
 • Spoje linky č. 43 (v obou směrech)
  budou na své trase odkloněny po ul. Nábřeží SPB, 17. listopadu a Opavské.
 • Spoje linek č. 44, 45 a 46 (v obou směrech)
  budou na svých trasách odkloněny po ul. Francouzské a Opavské.
 • Spoje linky č. 54 (směr Alšovo náměstí)
  budou ukončeny na ul. Francouzské na provizorní výstupní zastávce Telekom. škola.
  Spoje linky č. 54 (směr Sad B. Němcové)
  budou začínat na ul. Francouzské na provizorní nástupní zastávce Telekom. škola.
 • Na linkách č. 40 a 43
  budou po dobu konání výluky platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících:

  na lince č. 40 v úseku Poruba U Nemocnice – Studentské koleje,
  na lince č. 43 v úseku Kubánská – Svinov nádraží.

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením výluky

 • Linka č. 40
  ze zastávky Studentské koleje v 17:59 h
  ze zastávky Opavská v 18:09 h
 • Linka č. 44
  ze zastávky Třebovice Tesco v 18:14 h
  ze zastávky O. Jeremiáše v 18:05 h
 • Linka č. 45
  ze zastávky Slavíkova v 18:20 h
  ze zastávky Nová huť hl. brána v 17:48 h
 • Linka č. 46
  ze zastávky Polanka v 17:53 h
  ze zastávky Družební v 17:59 h
 • Linka č. 54
  ze zastávky Alšovo náměstí v 18:10 h
  ze zastávky Vozovna trolejbusů v 17:52 h
 • Linka č. 58
  ze zastávky Poruba U Nemocnice v 18:21 h
  ze zastávky Martinov střed v 18:10 h
 • Linka č. 90
  ze zastávky Poruba vozovna v 18:08 h
  ze zastávky Planetárium v 17:48 h

Trasy linek

  UPOZORNĚNÍ

Vlivem dlouhodobých výluk aktuálně změněné trasy linek č. 40 a 46 budou dále upraveny.
Dbejte, prosím, zvýšené pozornosti, které zastávky nebudou po dobu konání této výluky dočasně neobsluhovány.

 • Linka č. 40 pojede v trase:
  Studentské koleje – Studentská – Poruba U Nemocnice – Hlavní třída (TRAM zastávka) – dále po ul. 17. listopadu a Opavské až na zastávku Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) – Čistírny – Heyrovského – Duha – Opavská a zpět.
  Zastávky Fakultní nemocnice, Náměstí B. Němcové, Nábřeží, Poruba radnice, Oblouk, Věžičky a Poruba vozovna (na ul. Porubské) spoje linky č. 40 dočasně neobsluhují.
 • Linka č. 43 pojede v trase:
  Svinov nádraží – Svinov mosty d.z. – Řecká – Kubánská – Bytostav – dále odklonem přes zastávky Dělnická, Nábřeží, Hlavní třída (TRAM zastávka) – Poruba vozovna – Pustkovec – Duha – Opavská a zpět.
  Zastávky Oblouk, Věžičky a Poruba vozovna (na ul. Porubské) spoje linky č. 43 dočasně neobsluhují.
 • Linka č. 44 pojede v trase:
  Svinov nádraží / Třebovice Tesco – Řecká – Kubánská – dále po ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) – Čistírny – Dílny DP Ostrava – Duha – Otakara Jeremiáše a zpět.
  Zastávky Francouzská, Nezvalovo náměstí, Věžičky a Poruba vozovna (na ul. Porubské) spoje linky č. 44 dočasně neobsluhují.
 • Linka č. 45 pojede v trase:
  Nová huť hl. brána – Vratimovská – Městský stadion – Shopping Park – Jelínkova – Bytostav (na ul. Francouzské) – dále po ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) – Slavíkova / Garáže Poruba a zpět.
  Zastávky Bytostav (na ul. Nad Porubkou), Oblouk, Věžičky a Poruba vozovna (na ul. Porubské) spoje linky č. 45 dočasně neobsluhují.
 • Linka č. 46 pojede v trase:
  Polanka – Dolní Polanka – Jelínkova – Svinov nádraží – Svinov mosty d.z. – Řecká – Kubánská – dále po ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Poruba vozovna (na ul. Sokolovské pro směr Družební, na ul. Opavské pro směr Polanka) – Pustkovecká – Družební a zpět.
  Zastávky Francouzská, Nezvalovo náměstí, Věžičky, Alšovo náměstí, Rektorát VŠB a Poruba vozovna (na ul. Porubské) spoje linky č. 46 dočasně neobsluhují.
 • Linka č. 54 pojede v trase:
  Vozovna trolejbusů – Sad B. Němcové – Grmelova – Svinov mosty h.z. – Řecká – Kubánská – Telekom. škola (provizorní výstupní a nástupní zastávka na ul. Francouzské) a zpět.
  Zastávky Francouzská, Nezvalovo náměstí a Alšovo náměstí spoje linky č. 54 dočasně neobsluhují.
 • Linka č. 58 pojede v trase:
  Poruba U Nemocnice – Hlavní třída (TRAM zastávka) – dále po ul. 17. listopadu a Opavské až na zastávku Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) – Pustkovec – Duha – Dílny DP Ostrava – Martinov střed a zpět.
  Zastávky Alšovo náměstí, Věžičky a Poruba vozovna (na ul. Porubské) spoje linky č. 58 dočasně neobsluhují.
 • Linka č. 90 pojede v trase:
  Planetárium – Poruba U Nemocnice – Hlavní třída (TRAM zastávka) – dále po ul. 17. listopadu a Opavské až na zastávku Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) a zpět.
  Zastávky Alšovo náměstí, Věžičky a Poruba vozovna (na ul. Porubské) spoje linky č. 90 dočasně neobsluhují.

Přemístěné zastávky

 • Poruba vozovna (směr Věžičky) pro linky č. 40, 43, 44, 45, 58 a 90
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na provizorní zastávku, cca 70 metrů před křižovatku s ul. Opavskou.
  Poruba vozovna (směr Věžičky) pro linku č. 46
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na BUS zastávku dopravce ARRIVA Morava (směr Svinov mosty).
 • Věžičky (směr Oblouk) pro linky č. 40, 43 a 45
  se dočasně ruší.
 • Věžičky (směr Poruba vozovna) pro linky č. 40, 43, 44, 45, 58 a 90
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na BUS zastávku Poruba vozovna (směr Duha).
 • Oblouk (oba směry) pro linky č. 40, 43 a 45
  se dočasně ruší.
 • Bytostav (oba směry) pro linku č. 45
  se přemísťuje na ul. Francouzskou, na provizorní zastávky u křižovatky s ul. Ľudovíta Štúra.
 • Rektorát VŠB (směr Družební) pro linku č. 46
  se dočasně ruší.
 • Alšovo náměstí (směr Družební) pro linku č. 46
  se dočasně ruší.
  Alšovo náměstí (směr Poruba U Nemocnice) pro linky č. 58 a 90
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na TRAM zastávku Hlavní třída (směr Vřesinská).
 • Alšovo náměstí (směr Sad B. Němcové) pro linku č. 54
  se dočasně ruší.
  Alšovo náměstí (směr Poruba vozovna) pro linky č. 58 a 90
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na TRAM zastávku Hlavní třída (směr Poruba vozovna).
 • Nezvalovo náměstí (oba směry) pro linky č. 44, 46 a 54
  se dočasně ruší.
 • Francouzská (směr Alšovo nám.) pro linky č. 44 a 46
  se přemísťuje na BUS zastávku Kubánská (směr Alšovo nám.).
  Francouzská (směr Alšovo nám.) pro linku č. 54
  se dočasně ruší.
 • Francouzská (směr Jižní svahy) pro linky č. 44, 46 a 54
  se přemísťuje na BUS zastávku Kubánská (směr Jižní svahy).
 • Fakultní nemocnice (směr Studentské koleje) pro linku č. 40
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na TRAM zastávku Hlavní třída (směr Vřesinská).
 • Fakultní nemocnice (směr Opavská) pro linku č. 40
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na TRAM zastávku Hlavní třída (směr Poruba vozovna).
 • Náměstí B. Němcové (oba směry) pro linku č. 40
  se dočasně ruší.
 • Nábřeží (směr Studentské koleje) pro linku č. 40
  se dočasně ruší.
 • Poruba radnice (směr Opavská) pro linku č. 40
  se dočasně ruší.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

Máte hromadu důvodů (5)