Od neděle 1. září 2019 (00:00 h) do čtvrtku 17. října 2019 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce a s ní spojené uzávěry ul. Valchařské v Ostravě-Moravské Ostravě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 32, 33, 34, 49, 52, 56, 66, 67 a 68. Zastávka Křižíkova nebude BUS linkami dočasně obsluhována.

Organizace dopravy

 • Linky č. 32, 33, 34, 52, 56, 66, 67 a 68 (spoje původně končící na zastávce Křižíkova)
  budou ze zastávky Sad B. Němcové (stanoviště č. 7) vedeny rovně po Sokolské třídě na zastávku Sad B. Němcové (stanoviště č. 4), kde svou jízdu ukončí.
  Zastávku Křižíkova (pro výstup / nástup / přestup) nebudou spoje linek č. 32, 33, 34, 52, 56, 66, 67 a 68 dočasně obsluhovat.
  V opačném směru spoje linek zahájí svou jízdu na nástupní zastávce Vozovna trolejbusů, z které budou vedeny odklonem po ul. Suchardově a Nádražní až na zastávku Muglinovská (pro BUS), z které dále pokračují po svých trasách.
 • Linka č. 49 (spoje původně končící na zastávce Křižíkova)
  bude ze zastávky Bohumínská vedena rovně po ul. Muglinovské, dále vlevo na Sokolskou třídu na zastávku Sad B. Němcové (stanoviště č. 4), kde svou jízdu ukončí.
  Zastávku Křižíkova (pro výstup / nástup / přestup) nebudou spoje linky č. 49 dočasně obsluhovat.
  V opačném směru spoje linky zahájí svou jízdu na nástupní zastávce Vozovna trolejbusů, z které budou vedeny odklonem po ul. Suchardově a Nádražní až na zastávku Muglinovská (pro BUS), z které dále pokračují po své trase.

Přestup cestujících z/na BUS linky

 • Přestup cestujících z BUS na TRAM (směr centrum) - varianta A
  Výstup z BUS linek č. 32, 33, 34, 52, 56, 66, 67 a 68: zastávka Sad B. Němcové (stanoviště č. 7).
  Dále pěší přesun cca 3-5 minut směrem do sadu B. Němcové.
  Nástup na TRAM linky č. 11 a 14: zastávka Sad B. Němcové (stanoviště č. 1).
 • Přestup cestujících z BUS na TRAM (směr centrum) - varianta B
  Výstup z BUS linek č. 32, 33, 34, 49, 52, 56, 66, 67 a 68: zastávka Sad B. Němcové (stanoviště č. 4).
  Dále pěší přesun cca 5-7 minut směrem k ul. Nádražní.
  Nástup na TRAM linky č. 1, 2, 8, 11, 14 a 18: zastávka Muglinovská (pro TRAM směr centrum).
 • Přestup cestujících z TRAM na BUS (směr Důl Odra / Hlučín)
  Výstup z TRAM linek č. 1, 2, 8, 11, 14 a 18: zastávka Muglinovská (pro TRAM).
  Dále pěší přesun cca 2-3 minuty směrem do centra.
  Nástup na BUS linky č. 32, 33, 34, 49, 52, 56, 66, 67 a 68: zastávka Muglinovská (pro BUS).

Organizace dopravy na zastávce Sad B. Němcové

JPG

Zrušené zastávky

 • Křižíkova (pro výstup / nástup / přestup) - pro BUS linky
  se dočasně ruší.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.