Od pondělí 18. dubna 2022 (0:01 h) do 22. května 2022 (24:00 h), z důvodu II. etapy rekonstrukce ulice 1. května v Polance nad Odrou, dojde ke změně organizace provozu autobusových linek č. 46, 59B a 76. Linka 46 pojede v úseku zastávek Jelínkova – Polanka,střed odklonem. V úseku Hraničky – Dolní Polanka – Kovošrot – Jelínkova bude zavedena kyvadlová linka X46. Noční a školní spoje linky č. 76 nebudou zajíždět na zastávku Hraničky. V úseku zastávek Svinov,mosty – Jelínkova – Klimkovice,Požárnická – Polanka pojede linka 59B. Na linkách č. 46, X46, 59B a 76 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Změna trasy linky č. 46

Ve směru do Polanky nad Odrou
pojede po své trase až po zastávku Jelínkova a dále odklonem po zastávkách Svinov,vysílač – Přemyšov – Janová – Tomáškova – Polanka,U Cihelny – Polanka,střed odtud po své trase.

Ve směru do Svinova
jede po své trase až po zastávku Polanka,střed a dále odklonem po zastávkách Polanka,U Cihelny – Tomáškova – Janová – Přemyšov – Svinov,vysílač – Jelínkova a odtud po své trase.

Dočasně neobsluhované zastávky linkou č. 46

Fibichova, Zelenina, U Olší, Kovošrot, Štěrkopísek, Dolní Polanka, Hraničky, Horní Polanka, všechny v obou směrech

Přemístěné zastávky

Polanka,střed směr Polanka pro linku č. 46
se přemísťuje z ulice 1. května na ulici Janovskou, společně s linkou č. 76

Nově zřízené zastávky pro linku č. 46

Svinov,vysílač, Přemyšov, Janová, Tomáškova, Polanka,U Cihelny, všechny v obou směrech

Kyvadlová linka č. X46

pojede v trase Jelínkova – Fibichova – Zelenina - U Olší – Kovošrot – Štěrkopísek – Dolní Polanka – Hraničky a zpět.

Linka 59B

pojede v trase Svinov,mosty – Jelínkova – Janová – Tomáškova – Klimkovice,hřbitov – Klimkovice,Požárnická – Klimkovice,Dřevovýroba – Polanka.

Změna trasy linky č. 76

Bude vedena ve své trase mimo nočních spojů a školního spoje, které nebudou zajíždět na zastávku Hraničky.

Dočasně neobsluhované zastávky nočními spoji linky č. 76

Horní Polanka, Hraničky

Výlukové jízdní řády

 46   X46   59B   76 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.