Tarifní přirážku za jízdu bez platného jízdního dokladu lze nově uhradit i platební kartou na e-shopu. Tímto způsobem je možné zaplatit tarifní přirážku ve snížené výši 1 000 Kč do 7 dnů ode dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu. Všechny podmínky pro úhradu jízdného a přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu prostřednictvím e-shopu najdete zde