Počet registrací v aplikaci MojeDPO již překročil hranici 17 000. S narůstajícím počtem registrací roste také množství dotazů jak k aplikaci samotné, tak k souvisejícímu Wi-Fi připojení. Rádi bychom Vás proto následující zprávou informovali o stavu testovacího provozu. Zároveň shrneme nejčastější podněty uživatelů.

Neveřejný test aplikace probíhal od září 2018 do začátku března 2019. Aplikaci testovalo na 1 500 testerů, od kterých jsme obdrželi 1 275 připomínek. Systém byl podroben 30 zátěžovým testům a každé vozidlo, vybavené komunikační jednotkou, muselo absolvovat úspěšný test ve vozovně.

Co jsme upravili

V první řadě to byla rychlost aplikace. Navzdory testům se v reálném provozu se objevilo několik komplikací, které systém zpomalovaly. Tyto komplikace se nám ovšem podařilo odstranit již během prvního týdne provozu aplikace. Na dalších podobných úpravách stále pracujeme. Ostrý provoz ukázal také slabiny Wi-Fi připojení k internetu ve vozech. Některé jednotky ve vozidlech přestaly komunikovat, a část uživatelských zařízení neodpovídala a i přes správnou komunikaci sítě se zastavoval tok dat. Během posledních dvou týdnů bylo opraveno přes 60 vozů. Ve všech vozech i v každé jednotce sledujeme (kromě jiného) průtok dat a ve chvíli, kdy je nízký, posílá dodavatel našeho technického řešení svůj servisní tým, aby situaci řešil. Jelikož disponujeme vozy, které nevyjíždí do provozu každý den, stále se mohou objevit nové problémy. Počítáme ale, že do konce března takto otestujeme, a případně opravíme, celý náš vozový park. V té době budou Wi-Fi sítí disponovat také vozy Stadler nOVA. Momentálně jsou jednotky nainstalovány ve více než 20 vozech tohoto typu.

Kvůli problémů plynoucích z rozdílností verzí ekosystému Android jsme upravili „Captive portal“, tedy přihlašovací stránku. Tyto změny se projeví při dalších aktualizacích aplikace. Na základě podnětů uživatelů jsme upravili také požadované položky v úvodní registraci. V další verzi systému jsme odstranili položku „telefonní číslo“, které je však nadále nutné uvést při případné reklamaci jízdního dokladu.

Přesto, že jsme aplikaci důkladně testovali, se některé připomínky objevily poprvé až se startem veřejného provozu. Snažíme se na ně spolu s dodavateli technologie reagovat co nejrychleji.

Na čem pracujeme

Vývojáři aplikace nyní intenzivně pracují na zpřesnění polohy vozidel. Nové komunikační jednotky mají GPS, na které přejdeme po opravách všech jednotek, tedy během měsíce dubna. Nyní sbíráme data o poloze vozidel každých 20 sekund, našim cílem je mít informaci o pohybu vozidla každou sekundu. Díky tomu se zpřesní dojezdové časy uvedené v aplikaci i v celém dopravním systému.

Během prvních dvou týdnů jsme 2x otestovali zasílání informací o zpoždění či jiné mimořádné události přímo do push up notifikace v telefonu. Cestující tyto notifikace přijali s nadšením, proto pracujeme na plném zautomatizování jejich zasílání. Nyní je však zapotřebí určit správný objem informací, aby se pro uživatele aplikace nestaly časté notifikace nežádoucími. Věříme, že během následujících týdnů budeme schopni tuto funkci spustit.

V dlouhodobějším horizontu bychom rádi nabídli uživatelům možnost si výběr notifikací personalizovat, což ovšem vyžaduje další úpravy v toku dat našimi systémy.

Aktivně pracujeme také na možnosti mít v platební sekci aplikace uloženo více platebních karet. Tuto funkcionalitu začnete testovat koncem dubna.

FAQ

Nejčetnější podněty cestujících se týkají implementace ODISky do aplikace MojeDPO a možnosti její správy a dobíjení skrz mobilní telefon. Dopravní podnik Ostrava a Koordinátor ODIS jsou dvě různé organizace s různými interními systémy, z toho důvodu je pro funkčnost zmíněné služby zapotřebí, aby se tyto režimy (různé systémy kontrol revizorů, různé databáze uživatelů atd.) upravily a propojily. Již před spuštěním samotné aplikace jsme začali spolupracovat na projektu, který má za cíl sjednocení e-shopů, jednotný přístup do systému a podobně. Díky tomu budeme během letošního roku schopni zavést plnou funkcionalitu ODIS do aplikace MojeDPO. Dále s Koordinátorem ODIS spolupracujeme na sjednocené interních systémů, dat a analýz dopravy pro lepší nabídku služeb.

Uživatelé posílali často i podněty týkající se zpřesnění polohy vozidel či wi-fi připojení, k těmto tématům jsme se již vyjádřili výše.

Dalším častým dotazem po spuštění aplikace bylo, z jakého důvodu aplikace požaduje při úvodní registraci „pohlaví a „rok narození“ jako povinné údaje. Na rozdíl od jiných systému, je pro Dopravní podnik Ostrava důležité vědět, jaké požadavky na dopravu cestující mají. Proto anonymizovaně sledujeme vyhledávání spojení cestujících bez možnosti získání jakýchkoliv informací o konkrétní osobě. Díky tomu jsme schopni vytvářet mapu dopravních vztahů – tedy kdy, odkud a kam se chce daná skupina cestujících přepravit. V systému máme již více než 1 000 000 vyhledávání spojení, díky kterým profesionálové z oddělení plánování dopravy porovnávají potřeby cestujících s realitou a mohou optimalizovat jízdní řád. Uvědomujeme si, že každá generace má jiné potřeby a požadavky, proto sledujeme i elementární demografické údaje, které nám pomohou získat lepší představu o našich zákaznících.

Děkujeme všem uživatelům, kteří nám pomáhají aplikaci testovat.

 

Tým DPO