Změny v dopravě

Colors: Red Color

S platností od středy 1. září 2021 dochází k úpravě jízdních řádů tramvajových, autobusových a trolejbusových linek Dopravního podniku Ostrava. Na vybraných linkách budou upraveny časové polohy spojů. U linek č. 46 a 76 dojde k prodloužení vedení tras. Linka č. 53 bude zrušena a nahrazena linkou č. 59.
Dále, s ohledem na probíhající a plánované výluky, jsou, resp. budou upraveny trasy odkloněných linek. K nejvýznamnějším bude patřit omezení provozu na ul. Hlučínské z důvodu modernizace tramvajové trati, a to včetně zastávek Důl Odra.

S platností od pondělí 1. února 2021 dochází k úpravě jízdních řádů tramvajových a autobusových linek Dopravního podniku Ostrava. Provoz na části linek bude upraven změnou časových poloh spojů. K trvalé změně trasy dochází u linky č. 26.