Colors: Red Color

S platností od úterý 2. ledna 2024 dojde k úpravě jízdních řádů autobusových a trolejbusových linek Dopravního podniku Ostrava, včetně změny názvů a obsluhování vybraných zastávek. Ke změně trasy dojde u linky č. 38, která bude zkrácena a nově vedena přes STAV-IZOL. Linka č. 107 bude parciálními trolejbusy naopak prodloužena a z Hranečníku bude vedena přes Olšák až na zastávku Bartovice,Ještěrka. Linka č. 72 bude od uvedeného termínu provozována pouze ve směru Žižkova. Na trolejbusových linkách bude ukončen provoz dle tzv. zvláštních jízdních řádů.

S platností od 10. prosince 2023 dochází na linkách Dopravního podniku Ostrava ke změnám jízdních řádů všech tramvajových linek a autobusové linky č. 56.

Přehled změn:

  • jsou upraveny jízdní doby ve vybraných úsecích tramvajových linek.
  • tramvajové linky 7, 11 a 17 budou ve směru z Poruby obsluhovat i zastávku Nová Ves,vodárna na ulici Plzeňské.
  • jednosměrná zastávka Hlučín,Petra Bezruče má nový název: Hlučín,Poliklinika a je přmístěna cca 270 m vpřed (blíž k areálu polikliniky).

S platností od pondělí 4. září 2023 (po ukončení letního provozu) dojde na linkách Dopravního podniku Ostrava k úpravě jízdních řádů tramvajových, autobusových a trolejbusových linek. Obnoven provoz bude na linkách č. 6, 20, 92 a 109.
Zpět do svých původních tras se vrátí autobusové linky po ukončení výluk na ul. Mitrovické, Plzeňské a Jasénky.
Zrušeny budou linky X3 a 51 (nahrazeny linkami č. 3 a 58), linka X55 (pro konec výluky) a linka č. 91 (pro nízkou vytíženost).
Největší změnou pak projdou autobusové linky v Ostravě-Porubě, kde dojde k úpravě vedení linek č. 39, 40, 45, 54 a 58.
Po upravených trasách pojedou také linky č. 3, 11, 55, 56, 57, 59, 97, 99 a 106.