Zpravodaj 6/2012

6/2012.pdf (1,35 MB) • 6/2012.zip (1,14 MB)

Obsah:

 • Úvodní slovo ředitele společnosti
 • Oddělení Vnitřní kontrola se představuje
 • Denní rozpisy směn řidičů MHD nově na intranetu
 • Ať děláme, co děláme, nejedeme ...
 • Změna platnosti "Povolení vjezdu" pro soukromá vozidla zaměstnanců do areálů DPO
 • Co bude dále se sportovním areálem v Martinově?
 • Externí kontroly bezpečnosti práce a požární ochrany v roce 2012
 • Množství skládkovaného odpadu se v našem kraji sníží
 • Pokračujeme v preferenci dopravy v roce 2012
 • Tramvaj proti AIDS
 • Mikulášká jízda historickou tramvají
 • Rekapitulace stavby na Svinovských mostech
 • Implementace čárového kódu na naše sklady
 • Změna v objednávání SMS jízdenek
 • Kolektivní vyjednávání pokračuje!
 • Pochvaly
 • Receptík
 • Denní tisk o nás