Zpravodaj 2/2013

2/2013.pdf (2,98 MB) • 2/2013.zip (2,59 MB)

Obsah:

 • Dopravní podnik Ostrava a.s. obnovuje vozový park z prostředků EU
 • Nová tvář ve vedení společnosti
 • Úpravy jízdních řádů od 1. května 2013
 • Odbor Investiční rozvoj a správa ostatního majetku
 • Jízdy zručnosti 2013 – zatím jen pro trolejbusy
 • Rozšíření možností využití e-karty
 • Sportovní areál Martinov je uzavřen
 • Přestupy mezi linkami MHD od 3. března 2013
 • Plánované omezení v dopravě vlivem činnosti na dopravní cestě v r. 2013
 • Provoz na jednokolejné trati linky 5 po pěti letech
 • Změna v zajištění stravovacích služeb
 • Kolektivní vyjednávání - zpátky ke kořenům!
 • Brigádníci jako INFORMÁTOŘI při výlukách v MHD
 • Problematika požárů autobusů v provozu DPO
 • Dopravní podnik Ostrava jako úspěšný žadatel o poskytnutí grantu z Programu švýcarsko – české spolupráce
 • Stavba Revitalizace přednádražního prostoru Svinov II. etapa v řádném provozu
 • Dozorový audit dle EN ISO 9001:2008
 • Přijali jsme etický kodex
 • 21. ročník podnikového turnaje o pohár ředitele společnosti v malé kopané
 • EKOVA ELECTRIC Informuje
 • Odpady na ředitelství třídíme již třetím rokem
 • Pochvaly
 • Recept
 • Tisk o nás