Zpravodaj 1/2014

1/2014.pdf (4,60 MB) • 1/2014.zip (3,88 MB)

Obsah:

 • Nová tvář ve vedení společnosti
 • Revize stavu vnitropodnikových norem
 • Proč jezdíme "Potmě"?
 • Do nového roku jsme vstoupili s novou Kolektivní smlouvou a Mzdovou dohodou
 • Dopravní nehody v roce 2013
 • Volný výhled z kabiny řidiče
 • Vývoj pracovní úrazovosti v Dopravním podniku Ostrava a.s.
 • Tiskneme, tiskneme, tiskneme ...
 • První stavby financované z Programu švýcarsko–české spolupráce dokončeny
 • Kampaň na ceny jízdného pro rok 2014
 • Změna e-mailové adresy na oddělení Energie a ekologie
 • Přestupní uzel Hulváky I. etapa
 • VarioLF2R.S - středněkapacitní částečně nízkopodlažní vůz
 • Brigádníci pozor na odpočinky!
 • Zhodnocení projektu spolupráce se společností RPG byty s.r.o.
 • Prodejna časových jízdenek náměstí Republiky - stavební úpravy
 • Tematická reklama na 120. výročí MHD v Ostravě
 • Recept
 • Pochvaly
 • Tisk o nás