• Název projektu:  Emulzní motorová nafta
  • Žadatel:  Dopravní podnik Ostrava a.s.
  • Poskytovatel dotace:  Statutární město Ostrava
  • Datum ukončení projektu:  28. 2. 2010
  • Předmět projektu:  Poskytnutí účelově vymezené dotace příjemci (žadateli) z rozpočtu statutárního města Ostravy. Dotace je veřejnou finanční podporou.