"vysoký motor, bibisák"

vysoký motor, bibisák

Ze série vozů čísel 34 a 35
Rok výroby 1932
Zařazen do provozu 1. 7. 1932
Vyřazen z osobní dopravy 5. 10. 1965

Výrobce:
spodek vozu: Machold a Navrátil, strojírna a slévárna Moravská Ostrava
vozová skříň: SMMD - Moravsko-ostravská místní dráha
elektrická výzbroj: Československé závody Brown - Boveri akc. spol., Drásov

Délka vozu přes spřáhla 11 260 mm
Délka vozové skříně 10 160 mm
Šířka vozové skříně 2 600 mm
Vrchol střechy nad TK 3 400 mm
Rozvor 3 800 mm
Průměr nových kol 820 mm
Hmotnost prázdného vozu 14 500 kg
Počet míst k sezení/stání 28/47
Typ trakčního motoru TM 60
Výkon motorů (hodinový) 2x48 kW

vysoký motor, bibisák v roce 1953)

Vyvrcholením vlastních staveb tramvajových vozů Moravsko-ostravskou místní dráhou byla výroba vozů číslo 34 a 35. Oba vozy byly stavěny již v nových dílnách na Křivé ulici, práce byly zahájeny v roce 1930 a ukončeny montáží elektrické výzbroje o dva roky později. Pro stavbu vozové skříně bylo použito tvrdé jasanové a dubové dřevo. Až na volnoosý pojezd s jednoduchým vypružením byly tyto vozy koncipovány moderně. Měly prostorné nástupní plošiny uzavřené dvoudílnými teleskopickými dveřmi na závěsech Perkeo, hliníkové okenní rámy a nový typ čtyřbokých střešních linkových orientací. Jako první nově dodané vozy obdržely již pantografový sběrač proudu Škoda a žlutý nátěr okenní části. Interiér vozu měl na jedné straně podélnou lavici a na protější straně příčná sedadla se zavazadlovými policemi. Celková mohutnost vozu se projevila i na hmotnosti, která činila 14 500 kg.

Rekonstrukce a úpravy se během provozu nevyhnuly ani vozu číslo 35. Záhy byl pantograf, který se na tehdejším trolejovém vedení neosvědčil, nahrazen běžně používanou lyrou a v roce 1949 došlo k výměně trakčních motorů BBC GTM 3i za modernější TM 60 z výroby ČKD. Stávající osvědčené stykačové kontroléry BBC P 4 byly ponechány. V roce 1948 byly na pravou stranu střechy ve směru jízdy namontovány nově zaváděné otočné bubnové linkové orientace, které nahradily původní čtyřboké umístěné ještě vlevo. V tomto období se po vzoru nově dodávaných vozů změnil žlutý nátěr oplechované okenní části vozové skříně na bílý. Mezi hromadně prováděné úpravy na všech motorových vozech patřilo v polovině padesátých let vybavení ukazateli směru a v roce 1964 instalace akustické a optické signalizace pro samoobslužný provoz. Není bez zajímavosti, že vůz číslo 35 zahajoval 31. srpna 1953 tramvajovou dopravu na trati Hranečník – Nová huť.

Tramvajový motorový vůz - vysoký motor, bibisák

Z osobní dopravy byl vyřazen poměrně brzy, již v roce 1965, a posléze došlo k úpravě na tlačné vozidlo k rotačnímu odmetači sněhu. Zde byl veden jako záložní a od roku 1972 je s tímto mechanizmem nasazován trvale. V roce 1980 obdržel na prvním stanovišti nové velkoplošné čelní okno a v roce 1992 nahradil původní sběrač pantograf KE 13 s lepší pracovní charakteristikou, který byl posléze vyměněn za modernější typ KE 16. Jako služební byl v roce 1988 přečíslován na 8035

Po svém vyřazení z provozu v roce 2001 byl převeden do parku historických vozidel Dopravního podniku Ostrava, kde čeká v neprovozním stavu na provedení důkladné opravy uvolněné vozové skříně a doplnění chybějícího interiéru. Po ukončení renovace by měl společně s vlečným vozem číslo 218 dokumentovat ostravskou tramvajovou dopravu z druhé poloviny padesátých let minulého století.

[Text, fotografie a nákresy jsou převzaty z publikace "Katalog historických vozidel".]

Kroužek přátel MHD Ostrava