"věžka, gerist"

věžka, gerist

Ze série vozů čísel 22 až 25
Rok výroby 1919
Zařazen do provozu 25. 9. 1919
Vyřazen z osobní dopravy 1. 9. 1965

Výrobce:
mechanická část: Kopřivnická továrna na stavbu vozů, akciová společnost, Kopřivnice
elektrická výzbroj: A.-G. Brown, Boveri a Cie, Baden
Výrobní číslo: 36 745

Délka vozu přes spřáhla 10 130 mm
Délka vozové skříně 9 020 mm
Šířka vozové skříně 2 600 mm
Vrchol střechy nad TK 3 400 mm
Pojezdná výška min. 4 200
Rozvor 3 800 mm
Průměr nových kol 820 mm
Hmotnost prázdného vozu 12 200 kg
Typ trakčního motoru GTM 3i
Výkon motorů (hodinový) 2x48 kW

Pracovní tramvajový vůz - věžka v roce 1967

Tento vůz patří do série čtyř motorových vozů dodaných kopřivnickou vozovkou v roce 1919, které zahájily po první světové válce proces obnovy vozového parku Moravsko-ostravské místní dráhy. Zařazení těchto vozů číslo 22 až 25 do provozu umožnilo alespoň částečně posílit tramvajovou dopravu mezi Svinovem a Moravskou Ostravou, kde byla situace nejtíživější. Dřevěná, peřejkami opatřená vozová skříň svými rozměry využívala všechny možnosti, které poskytoval průjezdný profil tratí, umožňující přechodnost železničních vozů.

Většina úprav během provozu byla totožná s dnešním historickým vozem číslo 25 ze stejné dodávky. Ve voze však byly ponechány trakční motory GTM 3i a původní válcové kontroléry BBC B 45 byly v padesátých letech nahrazeny sedmistupňovými z výroby Českomoravské Kolben-Daněk Praha vyzískanými z rušených původně pražských vozů, které byly v Ostravě v provozu v letech 1951 až 1961. Je zajímavé, že v letech 1920 až 1926 byly ve voze osazeny slabší motory BBC GTM 45 o výkonu 33 kW. V roce 1958 došlo při generální opravě k přestavbě plošin po vzoru vozů čísel 28 až 33.

Po vyřazení z osobní dopravy v roce 1965 byla na střechu instalována izolovaná pracovní plošina a vůz byl používán jako montážní vozidlo vrchního vedení. Tato úprava si vyžádala přemístění odporových skříní dovnitř vozu včetně zaslepení dvou oken a dále výměnu a posunutí sběrače mimo příčnou osu vozu. Do interiéru byly zabudovány pracovní stoly a přístupový žebřík se střešním poklopem. Vozová skříň byla natřena šedě s černožlutými výstražnými pásy. V sedmdesátých letech byl tento nátěr změněn na jednotný oranžový, používaný u většiny tehdejších služebních vozů.

Pracovní tramvajový vůz - věžka

S nasazením montážních automobilů vybavených kolejovým adaptérem provozní význam tohoto vozu pro svou malou operativnost prudce klesal. Zajímavě byl však vyřešen problém pohybu vozu za napěťové výluky. Pro přesun malou rychlostí napájel trakční motory proudem o sníženém napětí svářecí agregát umístěný na připojeném drážním vozíku. Vedle montážních prací se vůz číslo 24 používal rovněž v zimních měsících k odstraňování námrazy z trolejového vedení. V posledních letech se však využíval pouze sporadicky.

V roce 2001 se vůz podrobil důkladné opravě, při které mu byl navrácen původní vzhled z konce šedesátých let. Tento sbírkový exponát, jediný svého druhu v České republice, dokumentuje technické prostředky používané v minulosti k údržbě a opravám trakčního vedení. Je zároveň na normálním rozchodu nejstarším dochovaným ostravským motorovým vozem.

[Text, fotografie a nákresy jsou převzaty z publikace "Katalog historických vozidel".]

Kroužek přátel MHD Ostrava