Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď č. 1

4. 4. 2013: Soubor dotazů – EKOVA ELECTRIC a.s.
Přílohy - výroční zprávy:

Úplata: ne

Odpověď č. 2

3. 4. 2013: Zpětná zrcátka na dopravních prostředcích
Úplata: ne

Odpověď č. 3

25. 4. 2013: Úhrada pohledávek vzniklých jízdami bez platného jízdního dokladu
Úplata: ne

Odpověď č. 4

3. 5. 2013:
Vandalismus – náklady na opravy tramvají
Úplata: ne

Odpověď č. 5

18. 6. 2013:
Územní rozhodnutí k přestavbě obchodního střediska
Úplata: ne

Odpověď č. 6

12. 7. 2013: Soubor dotazů – zastávka Kotva a knižní jízdní řády
Úplata: ne

Odpověď č. 7

6. 8. 2013: Soubor dotazů – tramvajové zastávky
Úplata: ne

Odpověď č. 8

16. 8. 2013: Soubor dotazů – činnost Dopravního podniku Ostrava v roce 2011
Přílohy:

Úplata: ne

Odpověď č. 9

28. 8. 2013: Soubor dotazů – dary, etický kodex, kancelářský papír
Přílohy:

Úplata: ne

Odpověď č. 10

3. 9. 2013: Soubor dotazů – restrukturalizace
Úplata: ne

Odpověď č. 11

28. 8. 2013: Náklady na vozokilometry
Úplata: ne

Odpověď č. 12

6. 9. 2013: Soubor dotazů – orgány společnosti
Přílohy:

Úplata: ne

Odpověď č. 13

11. 9. 2013:
Jízdy bez platného jízdního dokladu
Úplata: ne

Odpověď č. 14

1. 10. 2013:
Dodávky tištěných jízdenek
Úplata: ne

Odpověď č. 15

21. 10. 2013: Soubor dotazů – EKOVA ELECTRIC a.s.
Příloha:

Úplata: ne

Odpověď č. 17

25. 10. 2013:
Soubor dotazů – Budova B
Příloha:

Úplata: ne

Odpověď č. 18

16. 12. 2013: Soubor dotazů – nemovitosti v areálu Martinov
Úplata: ne