PRODLOUŽENO z důvodu pokračujících prací až do soboty 29. června 2019 (24:00 h)!

Od pondělí 25. března 2019 (00:00 h) do soboty 25. května 2019 (24:00 h), z důvodu konání I. etapy plánované opravy kominukace na ul. Opavské v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 46. Zastávky Věžičky a Poruba vozovna (obě ve směru Družební) nebudou linkou č. 46 dočasně obsluhovány.

Organizace dopravy

 • Linka č. 46 (směr Družební)
  pojede po své trase až na zastávku Nezvalovo náměstí, z které dále pokračuje odklonem rovně po Hlavní třídě (BUS zastávka Alšovo náměstí), vpravo po ul. 17. listopadu (provizorní zastávka Rektorát VŠB), vlevo na ul. Opavskou a dále po své trase. V opačném směru se trasa linky nemění.
 • Přestup cestujících z TRAM na BUS linku č. 46 (směr Družební)
  bude probíhat na zastávce Rektorát VŠB, a to následovně: cestující z TRAM zastávky Rektorát VŠB (směr Vřesinská) přejdou po přechodu pro chodce na opačnou stranu ul. 17. listopadu a dále pokračují cca 60 metrů vpravo na provizorní zastávku Rektorát VŠB (směr Družební), umístěnou v prostoru podélného parkoviště, před křižovatkou s ul. Opavskou.

Schéma organizace dopravy

JPG

Trasa linky

 • Linka č. 46 (směr Družební) pojede v trase:
  Polanka - Svinov nádraží - Nezvalovo náměstí - Alšovo náměstí - Rektorát VŠB - Pustkovecká - Družební. V opačném směru se trasa linky nemění.
  Zastávky Věžičky a Poruba vozovna (obě ve směru Družební) spoje linky č. 46 dočasně neobsluhují.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.