Od čtvrtku 18. dubna 2019 (20:02 h) do pondělí 22. dubna 2019 (17:00 h), z důvodu výměny kolejí u zastávky Provaznická a prací v kolejišti na ul. Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 1, 3 a 19. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Na lince č. 19 a NAD za linku č. 19 budou platit výlukové jízdní řády.

Organizace dopravy

 • Linka č. 1
  bude v úseku zastávek J. Kotase – Kolonie Jeremenko vedena v obou směrech odklonem přes zastávky HD Hlubina, ÚMOb Jih, Rodinná (na ul. Rodinné) a Nádraží Vítkovice.
  NAD za linku č. 1
  bude zavedena v úseku zastávek J. Kotase – Hrabůvka kostel – Kolonie Jeremenko a zpět.
 • Linky č. 3 a 19
  budou v úseku zastávek J. Kotase – Most Čs. armády vedeny v obou směrech odklonem přes zastávky HD Hlubina, ÚMOb Jih, Rodinná (na ul. Rodinné) a Nádraží Vítkovice.
  NAD za linky č. 3 a 19
  bude zavedena v úseku zastávek J. Kotase – Hrabůvka kostel – Most Čs. armády a zpět.
 • Výlukové jízdní řády (platné po dobu konání výluky)
  budou vyvěšeny na zastávkových označnících v trase linky č. 19 a NAD za linku č. 19.
 • Zpoždění výlukou dotčených spojů
  bude u linky č. 1 cca 5 minut v úseku zastávek od Kolonie Jeremenko po Hlavní nádraží,
  bude u linky č. 1 cca 2 – 3 minuty v úseku zastávek od J. Kotase po Dubina,
  bude u linky č. 3 cca 3 minuty v úseku zastávek od Most Čs. armády po Poruba vozovna,
  bude u linky č. 3 cca 2 minuty v úseku zastávek od J. Kotase po Dubina,
  bude u linky č. 19 cca 1 minutu v úseku zastávek od J. Kotase po Dubina.
 • Uspíšení výlukou dotčených spojů
  bude u linky č. 1 cca o 4 minuty, a to pouze u spoje s odjezdem v 03:40 h z Dubiny, v úseku zastávek Dubina – J. Kotase (v úseku zastávek Kolonie Jeremenko – Hlavní nádraží pojede tento spoj již podle platného jízdního řádu),
  bude u linky č. 19 cca o 3 minuty v úseku zastávek Dubina – J. Kotase (v úseku zastávek Most Čs. armády – Martinov pojedou spoje linky č. 19 již podle platného jízdního řádu).
 • Zrušené spoje budou na lince č. 17.
  Ve čtvrtek 18. dubna 2019 se ruší spoje linky č. 17 s odjezdy ve 20:00 a 20:24 h z Dubiny.

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením výluky

 • Linka č. 1
  ze zastávky Hlavní nádraží v 19:37 h
  ze zastávky Dubina v 19:52 h
 • Linka č. 3
  ze zastávky Poruba vozovna v 19:18 h
  ze zastávky Dubina v 19:53 h

Trasy linek

 • Linka č. 1 pojede v trase:
  Dubina – J. Kotase – HD Hlubina – ÚMOb Jih – Nádraží Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Dolní Vítkovice – Náměstí Republiky – Muglinovská – Hlavní nádraží a zpět.
 • Linka č. 3 pojede v trase:
  Dubina – J. Kotase – HD Hlubina – ÚMOb Jih – Nádraží Vítkovice – Most Čs. armády – Mírové náměstí – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna a zpět.
 • Linka č. 19 pojede v trase:
  Dubina – J. Kotase – HD Hlubina – ÚMOb Jih – Nádraží Vítkovice – Most Čs. armády – Mírové náměstí – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna – Svinov mosty h.z. – Martinov a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linku č. 1 pojede v trase:
  J. Kotase – Poliklinika – Hrabůvka kostel – Dřevoprodej – Moravská – Kolonie Jeremenko a zpět.
 • NAD za linky č. 3 a 19 pojede v trase:
  J. Kotase – Poliklinika – Hrabůvka kostel – Provaznická – Jubilejní kolonie – Most Čs. armády a zpět.

  UPOZORNĚNÍ

V případě omezení dopravy na ul. Místecké (ve směru z F-M do Ostravy) v době konání této výluky
bude NAD za linku č. 1, a to pouze ve směru Kolonie Jeremenko, dočasně vedena v úseku zastávek Hrabůvka kostel – Kolonie Jeremenko alternativní trasou přes zastávky Provaznická a Jubilejní kolonie.

Přemístěné zastávky

 • J. Kotase - pro TRAM linky č. 1, 3 a 19 (směr Hlavní nádraží / Poruba vozovna / Martinov)
  se přemísťuje na stejnojmennou TRAM zastávku, na nástupiště směr ÚMOb Jih.
  J. Kotase - pro NAD za linky č. 1, 3 a 19 (směr Kolonie Jeremenko / Most Čs. armády)
  se přemísťuje na provizorní zastávku, do kruhového objezdu, cca 13 metrů za kolejový přejezd.
 • Poliklinika - pro NAD za linky č. 1, 3 a 19 (směr J. Kotase)
  se přemísťuje na ul. Dr. Martínka, na stejnojmennou BUS zastávku (směr HD Hlubina).
 • Poliklinika - pro NAD za linky č. 1, 3 a 19 (směr Kolonie Jeremenko / Most Čs. armády)
  se přemísťuje na ul. Dr. Martínka, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Benzina).
 • Hrabůvka kostel - pro NAD za linky č. 1, 3 a 19 (směr J. Kotase)
  se přemísťuje na ul. Dr. Martínka, na stejnojmennou BUS zastávku (směr HD Hlubina).
 • Hrabůvka kostel - pro NAD za linky č. 1, 3 a 19 (směr Kolonie Jeremenko / Most Čs. armády)
  se přemísťuje na ul. Dr. Martínka, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Benzina).
 • Dřevoprodej - pro NAD za linku č. 1 (směr J. Kotase)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Benzina).
 • Dřevoprodej - pro NAD za linku č. 1 (směr Kolonie Jeremenko)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Kolonie Jeremenko).
 • Moravská - pro NAD za linku č. 1 (směr J. Kotase)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Benzina).
 • Moravská - pro NAD za linku č. 1 (směr Kolonie Jeremenko)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Kolonie Jeremenko).
 • Kolonie Jeremenko - pro NAD za linku č. 1 (směr J. Kotase)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Benzina).
 • Provaznická - pro NAD za linky č. 3 a 19 (směr J. Kotase)
  se přemísťuje na ul. U Haldy, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce u TRAM zastávky.
 • Provaznická - pro NAD za linky č. 3 a 19 (směr Most Čs. armády)
  se přemísťuje na ul. U Haldy, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce u TRAM zastávky.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.