Od pátku 26. dubna 2019 (21:03 h) do neděle 28. dubna 2019 (20:00 h), z důvodu výměny kolejí u zastávky Hulvácká, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 7, 11, 17 a 18. Organizace dopravy bude rozdělena na denní a noční provoz. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Na linkách č. 7, 17, 18 a NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením výluky

 • Linka č. 7
  ze zastávky Výškovice v 20:38 h
  ze zastávky Vřesinská v 20:33 h
 • Linka č. 11
  ze zastávky Zábřeh v 20:30 h
  ze zastávky Vřesinská v 20:27 h
 • Linka č. 17
  ze zastávky Dubina v 20:32 h
  ze zastávky Vřesinská v 20:42 h

Denní provoz (05:00-23:00 h)

Organizace dopravy

 • Linka č. 7
  bude v úseku zastávek Nová Ves vodárna (na ul. 28. října) – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) odkloněna přes Mariánské a Mírové náměstí. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD1).
  Přestup cestujících z TRAM linky č. 7 na NAD1 (směr Nová Ves vodárna) bude na zastávce SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) do protisměru.
  Zastávky Palkovského (oba směry) a Hulvácká (směr Nová Ves vodárna) spoje NAD1 neobsluhují.
 • Linka č. 11
  bude v úseku zastávek Mariánské náměstí (na ul. 1. máje) – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) odkloněna přes Mírové náměstí. V úseku Mariánské náměstí (na ul. 28. října) – Nová Ves vodárna (na ul. 28. října) bude linka č. 11 nahrazena spoji souběžně jedoucích TRAM linek. V úseku Nová Ves vodárna (na ul. Plzeňské) – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD1).
  Zastávky Palkovského (oba směry) a Hulvácká (směr Nová Ves vodárna) spoje NAD1 neobsluhují.
 • Linka č. 17
  bude v úseku zastávek Nová Ves vodárna (na ul. 28. října) – Dolní odkloněna přes Mariánské a Mírové náměstí. V úseku Nová Ves vodárna (na ul. 28. října) – Ředitelství Vítkovic bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD2).
  Přestup cestujících z TRAM linky č. 17 na NAD2 (a naopak) bude na zastávce Ředitelství Vítkovic do protisměru.
  Zastávky Palkovského (oba směry) a Hulvácká (směr Nová Ves vodárna) spoje NAD2 neobsluhují.

Trasy linek

 • Linka č. 7 pojede v trase:
  Vřesinská – Poruba vozovna – Svinov mosty h.z. – Nová Ves vodárna (na ul. 28. října) – Mariánské náměstí – Mírové náměstí – Ředitelství Vítkovic – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Karpatská – Zábřeh vodárna – Kino Luna – Výškovice a zpět.
 • Linka č. 11 pojede v trase:
  Hlučínská – Muglinovská – Karolina – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí (na ul. 1. máje) – Mírové náměstí – Ředitelství Vítkovic – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Nádraží Vítkovice – Kpt. Vajdy – Zábřeh vodárna – Kino Luna – Zábřeh a zpět.
 • Linka č. 17 pojede v trase:
  Vřesinská – Poruba vozovna – Svinov mosty h.z. – Nová Ves vodárna (na ul. 28. října) – Mariánské náměstí – Mírové náměstí – Ředitelství Vítkovic – Palkovského – Dolní – ÚMOb Jih – Josefa Kotase – Dubina a zpět.

Noční provoz (23:00-05:00 h)

Organizace dopravy a noční přípoje

 • Linka č. 7
  bude rozdělena na dvě části.
  Část A bude provozována v úseku zastávek Výškovice – Palkovského.
  Část B bude provozována v úseku zastávek Nová Ves vodárna – Vřesinská.
  V úseku zastávek Palkovského – Nová Ves vodárna (na ul. 28. října) bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD1).
  Přestup cestujících z TRAM linky č. 7 na NAD1 (a naopak) bude na zastávce Palkovského do protisměru.
  Zastávku Hulvácká (směr Nová Ves vodárna) spoje NAD1 neobsluhují.
 • Linka č. 11
  bude v úseku zastávek Mariánské náměstí (na ul. 1. máje) – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) odkloněna přes Mírové náměstí. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD3).
  Přestup cestujících z TRAM linky č. 11 na NAD3 (směr SPORT ARÉNA) bude na zastávce Mariánské náměstí (na ul. 1. máje) do protisměru.
  Zastávky Palkovského (oba směry) a Hulvácká (směr Nová Ves vodárna) spoje NAD3 neobsluhují.
 • Linka č. 17
  bude v úseku zastávek Nová Ves vodárna (na ul. 28. října) – Dolní odkloněna přes Mariánské a Mírové náměstí. V úseku Nová Ves vodárna (na ul. 28. října) – Palkovského bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD2).
  Zastávku Hulvácká (směr Nová Ves vodárna) spoje NAD2 neobsluhují.
 • Linka č. 18
  bude rozdělena na dvě části.
  Část A bude provozována v úseku zastávek Dubina – Dolní – Palkovského.
  Část B bude provozována v úseku zastávek Nová Ves vodárna – Hlavní nádraží.
  V úseku zastávek Palkovského – Nová Ves vodárna (na ul. 28. října) bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD1).
  Přestup cestujících z TRAM linky č. 18 na NAD1 (a naopak) bude na zastávce Nová Ves vodárna (na ul. 28. října) do protisměru.
  Zastávku Hulvácká (směr Nová Ves vodárna) spoje NAD1 neobsluhují.
 • Noční přípoje linek č. 4 a 7 na zastávce Svinov mosty h.z.
  budou přesunuty na zastávku Nová Ves vodárna (na ul. 28. října).
 • Noční přípoje linek č. 4 a 18 na zastávce Karolina
  budou přesunuty na zastávku Nová Ves vodárna (na ul. 28. října).
 • Noční přípoje linek č. 8 a 11 na zastávce Karolina
  budou přesunuty na zastávku Mariánské náměstí.
 • Noční přípoj linek č. 7 a 18 na zastávce Hulvácká
  budou přesunuty na zastávku Palkovského.
 • Noční přípoje linek č. 11 a 17 na zastávce Hulvácká
  budou přesunuty na zastávku Ferona (přípoje mezi spoji NAD).

Trasy linek

 • Linka č. 7 (část A) pojede v trase:
  Výškovice – Kino Luna – Zábřeh vodárna – Karpatská – Palkovského (přestup na/z NAD1 směr Nová Ves vodárna).
  Linka č. 7 (část B) pojede v trase:
  Vřesinská – Poruba vozovna – Svinov mosty h.z. – Nová Ves vodárna (na ul. 28. října, přestup na/z NAD1 směr Palkovského).
 • Linka č. 11 pojede v trase:
  Hlučínská – Muglinovská – Karolina – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí (na ul. 1. máje) – Mírové náměstí – Ředitelství Vítkovic – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Nádraží Vítkovice – Kpt. Vajdy – Zábřeh vodárna – Kino Luna – Zábřeh a zpět.
 • Linka č. 17 pojede v trase:
  Vřesinská – Poruba vozovna – Svinov mosty h.z. – Nová Ves vodárna (na ul. 28. října) – Mariánské náměstí – Mírové náměstí – Ředitelství Vítkovic – Palkovského – Dolní – ÚMOb Jih – Josefa Kotase – Dubina a zpět.
 • Linka č. 18 (část A) pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – ÚMOb Jih – Dolní – Palkovského (přestup na/z NAD1 směr Nová Ves vodárna).
  Linka č. 18 (část B) pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Muglinovská – Karolina – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna (na ul. 28. října, přestup na NAD1 směr Palkovského).

Přemístění zastávek v době konání výluky

 • Mariánské náměstí - pro NAD3 (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. 1. máje do protisměru, na provizorní zastávku, před řadící pruhy křižovatky, mezi sloupy veřejného osvětlení č. 5 – 7.
 • Nová Ves vodárna - pro NAD (směr SPORT ARÉNA, Ředitelství Vítkovic, Palkovského)
  se přemísťuje na ul. 28. října, na provizorní zastávku, cca 33 metrů před přechod pro chodce.
 • Nová Ves vodárna - pro NAD (směr SPORT ARÉNA, Ředitelství Vítkovic, Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku.
 • Nová Ves vodárna - pro NAD (směr Nová Ves vodárna, Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, před řadící pruhy křižovatky.
 • Střelnice - pro NAD (směr SPORT ARÉNA, Ředitelství Vítkovic, Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, cca 30 metrů za tramvajovou zastávku, 18 metrů za sloup veřejného osvětlení č. 22.
 • Střelnice - pro NAD (směr Nová Ves vodárna, Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, ke sloupu veřejného osvětlení č. 23.
 • Ferona - pro NAD (směr SPORT ARÉNA, Ředitelství Vítkovic, Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, 18 metrů za přechod pro chodce, do odstavného pruhu.
 • Ferona - pro NAD (směr Nová Ves vodárna, Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do připojovacího pruhu, 22 metrů za sloup veřejného osvětlení č. 63.
 • Hulvácká - pro NAD (směr SPORT ARÉNA, Ředitelství Vítkovic, Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, ke sloupu veřejného osvětlení č. 94.
 • Hulvácká - pro NAD (směr Nová Ves vodárna, Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na zastávku Ferona (NAD).
 • Palkovského - pro TRAM linku č. 7 (pouze denní spoje, směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na TRAM zastávku SPORT ARÉNA (směr Karpatská).
  Palkovského - pro TRAM linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na TRAM zastávku SPORT ARÉNA (směr Městský stadion).
 • Palkovského - pro TRAM linku č. 7 (pouze denní spoje, směr Vřesinská)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na TRAM zastávku SPORT ARÉNA (směr Ředitelství Vítkovic).
  Palkovského - pro TRAM linku č. 11 (směr Hlučínská)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na TRAM zastávku SPORT ARÉNA (směr Ředitelství Vítkovic).
 • SPORT ARÉNA - pro NAD (směr SPORT ARÉNA, Ředitelství Vítkovic, Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku, před trakční sloup 53/45, cca 23 metrů za přechod pro chodce.
 • SPORT ARÉNA - pro NAD (směr Nová Ves vodárna, Mariánské náměstí)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku, před trakční sloup 53/42, cca 40 metrů před přechod pro chodce.
 • Ředitelství Vítkovic - pro NAD2 (směr Nová Ves vodárna)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na stejnojmennou BUS zastávku linky č. 57 (směr Hulváky).

Aktuálně platné jízdní řády

Autobusy  Tramvaje  Trolejbusy

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.