Od soboty 18. května 2019 (06:00 h) do neděle 19. května 2019 (17:00 h), z důvodu výměny kolejí u zastávky Náměstí Republiky (pouze ve směru Krajský úřad), dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 4, 8, 9, 11, 12 a 18. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Přestup cestujících z TRAM na NAD bude na zastávce Don Bosco (do protisměru).

Organizace dopravy

 • Linky č. 4, 8 a 9 (směr Martinov a Vřesinská)
  budou v úseku zastávek Náměstí Republiky – Nová Ves vodárna vedeny odklonem přes zastávky Don Bosco, Mírové náměstí, Palkovského a Ferona. V opačných směrech se trasy linek nemění.
  NAD (směr Nová Ves vodárna)
  bude zavedena v úseku Don Bosco (směr centrum) – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna.
 • Linka č. 11 (směr Zábřeh)
  bude v úseku zastávek Náměstí Republiky – SPORT ARÉNA vedena odklonem přes zastávky Don Bosco a Mírové náměstí. V opačném směru se trasa linky nemění.
  NAD (směr SPORT ARÉNA)
  bude zavedena v úseku Don Bosco (směr centrum) – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna – SPORT ARÉNA.
  Zastávku Palkovského (směr Zábřeh) spoje TRAM linky č. 11 (směr Zábřeh) a NAD (směr SPORT ARÉNA) neobsluhují.
 • Linka č. 12 (směr Dubina)
  bude v úseku zastávek Náměstí Republiky – Mírové náměstí vedena odklonem přes zastávku Don Bosco. V opačném směru se trasa linky nemění.
  NAD (směr Mírové náměstí)
  bude zavedena v úseku Don Bosco (směr centrum) – Mariánské náměstí – Mírové náměstí.
 • Linka č. 18 (směr Dubina)
  bude v úseku zastávek Náměstí Republiky – Palkovského vedena odklonem přes zastávky Don Bosco a Mírové náměstí. V opačném směru se trasa linky nemění.
  NAD (směr Palkovského)
  bude zavedena v úseku Don Bosco (směr centrum) – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna – Palkovského.
 • Noční přípoje linek č. 7 a 18 na zastávce Hulvácká (směr Dubina)
  budou přesunuty na zastávku Palkovského.
 • Zpoždění o cca 3 minuty
  bude po projetí odklonové trasy u linky č. 11 (směr Zábřeh) a linky č. 12 (směr Dubina).
 • Zpoždění o cca 6 - 7 minut
  bude po projetí odklonové trasy u linky č. 18 (směr Dubina) a u spojů linky č. 7 (směr Výškovice) mající přípoj s linkou č. 18.
 • Zpoždění o cca 8 - 10 minut
  bude po projetí odklonové trasy u linky č. 4 (směr Martinov), linek č. 8 a 9 (směr Vřesinská) a u spojů linky č. 7 (směr Vřesinská) mající přípoj s linkou č. 4 a spojů linky č. 19 (směr Martinov) mající přípoj s linkou č. 9.

  UPOZORNĚNÍ

Přestup cestujících z TRAM na NAD bude na zastávce Don Bosco (do protisměru).
Spoje NAD odjíždí ze zastávky Don Bosco (směr centrum).
Při přestupu dbejte, prosím, vlastní bezpečnosti a použijte přechodu pro chodce.

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením výluky

 • Linka č. 4
  ze zastávky Nová huť jižní brána v 05:27 h
 • Linka č. 8
  ze zastávky Hlavní nádraží v 05:43 h
 • Linka č. 11
  ze zastávky Hlučínská v 05:47 h
 • Linka č. 12
  ze zastávky Hranečník v 05:52 h

Trasy linek

 • Linka č. 4 (směr Martinov) pojede v trase:
  Nová huť jižní brána – Hranečník – Náměstí Republiky – Don Bosco (přestup z TRAM na NAD) – Mírové náměstí – Palkovského – Nová Ves vodárna – Svinov mosty h.z. – Martinov (Poruba vozovna). V opačném směru se trasa linky nemění.
 • Linka č. 8 (směr Vřesinská) pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Muglinovská – Stodolní – Náměstí Republiky – Don Bosco (přestup z TRAM na NAD) – Mírové náměstí – Palkovského – Nová Ves vodárna – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna – Vřesinská. V opačném směru se trasa linky nemění.
 • Linka č. 9 (směr Vřesinská) pojede v trase:
  Plynárny – Stodolní – Náměstí Republiky – Don Bosco (přestup z TRAM na NAD) – Mírové náměstí – Palkovského – Nová Ves vodárna – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna – Vřesinská. V opačném směru se trasa linky nemění.
 • Linka č. 11 (směr Zábřeh) pojede v trase:
  Hlučínská – Muglinovská – Stodolní – Náměstí Republiky – Don Bosco (přestup z TRAM na NAD) – Mírové náměstí – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Nádraží Vítkovice – Zábřeh. V opačném směru se trasa linky nemění.
 • Linka č. 12 (směr Dubina) pojede v trase:
  Hranečník – Náměstí Republiky – Don Bosco (přestup z TRAM na NAD) – Mírové náměstí – Palkovského – Tylova – ÚMOb Jih – Josefa Kotase – Dubina. V opačném směru se trasa linky nemění.
 • Linka č. 18 (směr Dubina) pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Muglinovská – Stodolní – Náměstí Republiky – Don Bosco (přestup z TRAM na NAD) – Mírové náměstí – Palkovského – Tylova – ÚMOb Jih – Josefa Kotase – Dubina. V opačném směru se trasa linky nemění.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD (směr Nová Ves vodárna) za linky č. 4, 8 a 9 (mimo spojů linky č. 4 mající přípoj s linkou č. 18 a spoj linky č. 8 s odjezdem v 23:09 h z Hl.nádraží) pojede v trase:
  Don Bosco (směr centrum) – Krajský úřad (provizorní zastávka na ul. Na Jízdárně) – Dům energetiky – Mariánské náměstí (na ul. 28. října) – Prostorná – Hulváky – Nová Ves vodárna (na ul. 28. října).
 • NAD (směr SPORT ARÉNA) za linku č. 11 a za spoj linky č. 8 s odjezdem v 23:09 h z Hl.nádraží pojede v trase:
  Don Bosco (směr centrum) – Krajský úřad (provizorní zastávka na ul. Na Jízdárně) – Dům energetiky – Mariánské náměstí (na ul. 28. října) – Prostorná – Hulváky – Nová Ves vodárna (na ul. Plzeňské) – Střelnice – Ferona – Hulvácká – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní).
 • NAD (směr Mírové náměstí) za linku č. 12 pojede v trase:
  Don Bosco (směr centrum) – Krajský úřad (provizorní zastávka na ul. Na Jízdárně) – Dům energetiky – Mariánské náměstí (na ul. 1. máje) – Železárenská – Pohraniční – Mírové náměstí.
 • NAD (směr Palkovského) za linku č. 18 a za spoje linky č. 4 mající přípoj s linkou č. 18 pojede v trase:
  Don Bosco (směr centrum) – Krajský úřad (provizorní zastávka na ul. Na Jízdárně) – Dům energetiky – Mariánské náměstí (na ul. 28. října) – Prostorná – Hulváky – Nová Ves vodárna (na ul. Plzeňské) – Ferona – Hulvácká – Palkovského.

Přemístěné zastávky

 • Náměstí Republiky - pro TRAM (směr Krajský úřad)
  se přemísťuje na nástupiště č. 1 (směr Don Bosco).
 • Krajský úřad - pro NAD (směr Nová Ves vodárna / Mírové náměstí / SPORT ARÉNA / Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Na Jízdárně, na provizorní zastávku, cca 30 metrů před křižovatku s ul. 28. října, před řadící pruhy křižovatky.
 • Nová Ves vodárna - pro NAD (směr SPORT ARÉNA / Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, na úroveň TRAM zastávky.
 • Střelnice - pro NAD (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, cca 30 metrů za TRAM zastávku, 18 metrů za sloup veřejného osvětlení č. 22.
 • Ferona - pro NAD (směr SPORT ARÉNA / Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, 18 metrů za přechod pro chodce, do odstavného pruhu.
 • Hulvácká - pro NAD (směr SPORT ARÉNA / Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, ke sloupu veřejného osvětlení č. 94.
 • Palkovského - pro NAD (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku, před trakční sloup 53/45, cca 23 metrů za přechod pro chodce.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.