Od čtvrtku 23. května 2019 (00:00 h) do pondělí 3. června 2019 (24:00 h), z důvodu přeložky jednokolejné tratě na ul. Výškovické, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 2 a 7. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Přestup cestujících z TRAM na NAD (a naopak) na ul. Závodní bude na zastávce SPORT ARÉNA (do protisměru). Na linkách č. 2, 6, 7 a NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 2
  bude v úseku Ředitelství Vítkovic – Zábřeh vodárna vedena oběma směry odklonem přes zastávky SPORT ARÉNA (na ul. Závodní), Nádraží Vítkovice a Kpt. Vajdy.
 • Linka č. 7
  bude v úseku Palkovského – Zábřeh vodárna vedena oběma směry odklonem přes zastávky SPORT ARÉNA (na ul. Závodní), Nádraží Vítkovice a Kpt. Vajdy.
 • NAD za linky č. 2 a 7
  bude zavedena v úseku SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Karpatská – Zábřeh vodárna a zpět.

  UPOZORNĚNÍ

Přestup cestujících z TRAM na NAD (a naopak) na ul. Závodní bude na zastávce SPORT ARÉNA (do protisměru).
Spoje NAD (směr Zábřeh vodárna) odjíždí ze zastávky SPORT ARÉNA (směr Palkovského).
Při přestupu dbejte, prosím, vlastní bezpečnosti a použijte přechodu pro chodce.

Výlukové jízdní řády (platné po dobu konání výluky) budou vyvěšeny na zastávkových označnících v trase linek č. 2, 6, 7 a NAD.

Organizace dopravy na zastávce SPORT ARÉNA

JPG

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením výluky

 • Linka č. 2
  ze zastávky Výškovice v 23:49 h
  ze zastávky Hlavní nádraží v 22:54 h
 • Linka č. 7
  ze zastávky Výškovice v 23:20 h
  ze zastávky Vřesinská v 23:22 h

Trasy linek

 • Linka č. 2 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Dolní Vítkovice – Mírové náměstí – Ředitelství Vítkovic – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Nádraží Vítkovice – Kpt. Vajdy – Zábřeh vodárna – Kotva – Výškovice a zpět.
 • Linka č. 7 pojede v trase:
  Vřesinská – Poruba vozovna – Svinov mosty h.z. – Nová Ves vodárna – Palkovského – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Nádraží Vítkovice – Kpt. Vajdy – Zábřeh vodárna – Kotva – Výškovice a zpět.

Trasa náhradní dopravy

 • NAD za linky č. 2 a 7 pojede v trase:
  SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Karpatská – Horymírova – Obchodní centrum – Zábřeh vodárna a zpět.

Přemístěné zastávky

 • SPORT ARÉNA - pro NAD (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku, cca 23 metrů za přechod pro chodce.
 • SPORT ARÉNA - pro NAD (směr Zábřeh vodárna)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku, cca 40 metrů před přechod pro chodce.
 • Karpatská - pro NAD (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na stejnojmennou BUS zastávku linky č. 57 (směr Mírové náměstí).
 • Karpatská - pro NAD (směr Zábřeh vodárna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na stejnojmennou BUS zastávku linky č. 57 (směr Hulváky).
 • Horymírova - pro NAD (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku.
 • Horymírova - pro NAD (směr Zábřeh vodárna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku.
 • Obchodní centrum - pro NAD (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, k východu z podchodu směr čerpací stanice.
 • Obchodní centrum - pro NAD (směr Zábřeh vodárna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, za tramvajové nástupiště směr centrum.
  Pro přístup na provizorní zastávku použijte podchod (TRAM nástupiště směr centrum).
 • Zábřeh vodárna - pro NAD (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.