ZKRÁCENO z důvodu dokončení prací do pátku 2. srpna 2019 (24:00 h)! Z provozních důvodu však nebude upraven jízdní řád linky. Spoje linky č. 64 tak nebudou obsluhovat zastávku Požárnická (směr Sanatoria), uváděnou ve výlukovém jízdním řádu platném do pátku 9. srpna 2019 (24:00 h), ale budou opět obsluhovat zastávky Klimkovice centrum.

Od soboty 1. června 2019 (00:00 h) do pátku 9. srpna 2019 (24:00 h), z důvodu výstavby kruhové křižovatky ul. Čs. armády x Lidická v Klimkovicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 64. Zastávky Klimkovice centrum nebudou linkou č. 64 dočasně obsluhovány. Na lince budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

S ohledem na výlukový režim se zkrácením přestávek mezi spoji autobusové linky č. 64 na konečné zastávce Svinov mosty d.z. jsou po dobu výluky elektrobusy s průběžným nabíjením nahrazeny autobusy.

Organizace dopravy

  • Linka č. 64 (směr Sanatoria)
    pojede v úseku zastávek Klimkovice hřbitov – Nad Vodárnou odklonem po ul. Požárnické (obslouží zastávku Požárnická), Čs. armády, Polní a ul. Vřesinské.
    Zastávka Klimkovice centrum nebude linkou č. 64 (směr Sanatoria) obsluhována do pátku 2. srpna 2019 (24:00 h).
  • Linka č. 64 (směr Svinov mosty d.z. / Polanka)
    pojede v úseku zastávek Nad Vodárnou – Požárnická odklonem po ul. Vřesinské, Polní, Čs. armády a 28. října.
    Zastávka Klimkovice centrum nebude linkou č. 64 (směr Svinov mosty d.z. / Polanka) obsluhována do pátku 2. srpna 2019 (24:00 h).

Schéma organizace dopravy

JPG

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.