Od pátku 21. června 2019 (07:00 h) do odvolání, z důvodu opravy ul. Orlovské v Ostravě-Heřmanicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 49. Zastávka Na Liščině nebude linkou č. 49 (směr Sad B. Němcové) dočasně obsluhována.

Organizace dopravy

 • Linka č. 49 (směr Sad B. Němcové)
  bude v úseku zastávek Důl Heřmanice – Bohumínská odkloněna po zjednosměrněném úseku ul. Orlovské.
  Zastávka Na Liščině nebude linkou č. 49 (směr Sad B. Němcové) dočasně obsluhována.
 • Linka č. 49 (směr Michálkovice)
  bude v úseku zastávek Bohumínská – Důl Heřmanice odkloněna po ul. Na Liščině a Kotalova.
  Zastávka Na Liščině bude pro linku č. 49 (směr Michálkovice) dočasně přemístěna.

Přemístěné zastávky

 • Na Liščině - pro linku č. 49 (směr Michálkovice)
  se přemísťuje na ul. Na Liščině, na provizorní zastávku, cca 40 metrů za křižovatku s ul. Orlovskou (směrem k zastávce Růžová).
 • Důl Heřmanice - pro linku č. 49 (směr Michálkovice)
  se přemísťuje na provizorní zastávku do prostoru obratiště, na začátek prostředního nástupiště (směrem do Michálkovic).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.