Od neděle 30. června 2019 (00:00 h) do soboty 31. srpna 2019 (24:00 h), z důvodu uzávěry ul. 28. října u mostu Miloše Sýkory, rekonstrukce křižovatky ul. Sokolská třída x Českobratrská a pokračující rekonstrukce estakády Bazaly a ul. Orlovské, dojde ke změně organizace dopravy všech trolejbusových linek č. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112 a 113. Zastávky Betonářská, Jaklovecká, Stadion Bazaly a Most Pionýrů nebudou dočasně obsluhovány.

Organizace dopravy - stručně

 • Linky č. 101, 105 a 107
  budou u zastávky Most M. Sýkory vedeny odklonem přes Havlíčkovo nábřeží.
 • Linky č. 102 a 103
  budou vedeny po své trase.
 • Linky č. 104, 106, 111 a 113
  budou vedeny odklonem kolem stadionu Bazaly po ul. Michálkovické, Dědičné a Bohumínské.
  U zastávky Most M. Sýkory budou vedeny odklonem přes Havlíčkovo nábřeží.
 • Linky č. 108 a 112
  budou vedeny odklonem kolem stadionu Bazaly po ul. Michálkovické, Dědičné a Bohumínské.
  U zastávky Most M. Sýkory budou vedeny odklonem přes Havlíčkovo nábřeží.
  A na Muglinově odklonem přes zastávku Mexiko.

Organizace dopravy - podrobněji

 • Linka č. 101
  bude v úseku zastávek Sl.Ostrava radnice – Nová radnice odkloněna přes Havlíčkovo nábřeží a po ul. Biskupské (přemístěná zastávka Most M. Sýkory).
  Provoz na lince zajištěn autobusy.
 • Linka č. 102
  bude provozována po své standardní trase.
  Provoz na lince zajištěn parciálními trolejbusy a autobusy.
 • Linka č. 103
  bude provozována po své standardní trase.
  Provoz na lince zajištěn parciálními trolejbusy a autobusy.
 • Linka č. 104
  bude v úseku zastávek Revírní br.pokladna – Husův sad odkloněna po ul. Michálkovické (zastávka Všehrdův sad), Dědičné (zastávka Bazaly), Bohumínské (zastávky Kamenec, Nám. J. Gagarina), přes most Miloše Sýkory a Havlíčkovo nábřeží a po ul. Biskupské (přemístěná zastávka Most M. Sýkory).
  Provoz na lince zajištěn autobusy.
  Zastávky Jaklovecká, Stadion Bazaly a Most Pionýrů nebudou linkou č. 104 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 105
  bude v úseku zastávek Nám. J. Gagarina – Husův sad odkloněna přes Havlíčkovo nábřeží a po ul. Biskupské (přemístěná zastávka Most M. Sýkory).
  Provoz na lince zajištěn parciálními trolejbusy a autobusy.
 • Linka č. 106
  bude v úseku zastávek Revírní br.pokladna – Nová radnice odkloněna po ul. Michálkovické (zastávka Všehrdův sad), Dědičné (zastávka Bazaly), Bohumínské (zastávky Kamenec, Nám. J. Gagarina), přes most Miloše Sýkory a Havlíčkovo nábřeží a po ul. Biskupské (přemístěná zastávka Most M. Sýkory).
  Provoz na lince zajištěn autobusy.
  Zastávky Jaklovecká a Stadion Bazaly nebudou linkou č. 106 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 107
  bude v úseku zastávek Sl.Ostrava radnice – Husův sad odkloněna přes Havlíčkovo nábřeží a po ul. Biskupské (přemístěná zastávka Most M. Sýkory).
  Provoz na lince zajištěn parciálními trolejbusy a autobusy.
 • Linka č. 108
  bude v úseku zastávek Bohumínská – Hladnovská odkloněna po ul. Bohumínské (zastávka Mexiko) a ul. Hladnovské. Dále bude v úseku zastávek Revírní br.pokladna – Husův sad odkloněna po ul. Michálkovické (zastávka Všehrdův sad), Dědičné (zastávka Bazaly), Bohumínské (zastávky Kamenec, Nám. J. Gagarina), přes most Miloše Sýkory a Havlíčkovo nábřeží a po ul. Biskupské (přemístěná zastávka Most M. Sýkory).
  Provoz na lince zajištěn autobusy.
  Zastávky Betonářská, Jaklovecká a Stadion Bazaly nebudou linkou č. 108 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 111
  bude v úseku zastávek Revírní br.pokladna – Nová radnice odkloněna po ul. Michálkovické (zastávka Všehrdův sad), Dědičné (zastávka Bazaly), Bohumínské (zastávky Kamenec, Nám. J. Gagarina), přes most Miloše Sýkory a Havlíčkovo nábřeží a po ul. Biskupské (přemístěná zastávka Most M. Sýkory).
  Provoz na lince zajištěn autobusy.
  Zastávky Jaklovecká a Stadion Bazaly nebudou linkou č. 111 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 112
  bude v úseku zastávek Bohumínská – Hladnovská odkloněna po ul. Bohumínské (zastávka Mexiko) a ul. Hladnovské. Dále bude v úseku zastávek Revírní br.pokladna – Husův sad odkloněna po ul. Michálkovické (zastávka Všehrdův sad), Dědičné (zastávka Bazaly), Bohumínské (zastávky Kamenec, Nám. J. Gagarina), přes most Miloše Sýkory a Havlíčkovo nábřeží a po ul. Biskupské (přemístěná zastávka Most M. Sýkory).
  Provoz na lince zajištěn autobusy.
  Zastávky Betonářská, Jaklovecká a Stadion Bazaly nebudou linkou č. 112 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 113
  bude v úseku zastávek Revírní br.pokladna – Nová radnice odkloněna po ul. Michálkovické (zastávka Všehrdův sad), Dědičné (zastávka Bazaly), Bohumínské (zastávky Kamenec, Nám. J. Gagarina), přes most Miloše Sýkory a Havlíčkovo nábřeží a po ul. Biskupské (přemístěná zastávka Most M. Sýkory).
  Provoz na lince zajištěn autobusy.
  Zastávky Jaklovecká a Stadion Bazaly nebudou linkou č. 113 dočasně obsluhovány.

Organizace dopravy na zastávce Most M. Sýkory

JPG

Přemístěné zastávky

 • Most M. Sýkory (stanoviště č. 2 směr Nová radnice / Husův sad)
  se přemísťuje na ul. Biskupskou, na provizorní BUS zastávku, cca 50 metrů před křižovatku ul. 28. října x Sokolská třída x Biskupská.
 • Kamenec (směr Lávka)
  se přemísťuje na ul. Bohumínskou, na provizorní BUS zastávku, cca 20 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • Hladnovská - pro linky č. 108 a 112 (směr Hlavní nádraží)
  se přemísťuje na ul. Hladnovskou, na provizorní BUS zastávku, cca 100 metrů za křižovatku s ul. Betonářskou.
 • Betonářská - pro linky č. 108 a 112 (směr Hlavní nádraží)
  se přemísťuje na ul. Hladnovskou, na provizorní BUS zastávku Hladnovská, cca 100 metrů za křižovatku s ul. Betonářskou.
 • Betonářská - pro linky č. 108 a 112 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Hladnovskou, na standardní BUS zastávku Hladnovská (směr Hulváky).

Zrušené zastávky

 • Jaklovecká (oba směry)
  se dočasně ruší.
 • Stadion Bazaly (oba směry)
  se dočasně ruší.
 • Most Pionýrů (oba směry)
  se dočasně ruší.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 


Výluka na lince č. 22

V souvisloti s uzávěrou ul. 28. října u mostu Miloše Sýkory a pokračující rekonstrukce estakády Bazaly, dojde ke změně organizace dopravy také na autobusové lince č. 22.
  Podrobněji