Od soboty 13. července 2019 (07:00 h) do neděle 14. července 2019 (17:00 h), z důvodu výměny kolejí u zastávky Dolní Vítkovice, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 1 a 2. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

Organizace dopravy

 • Linka č. 1
  bude v úseku Náměstí Republiky – Hrabůvka kostel vedena oběma směry odklonem přes zastávky Krajský úřad, Mariánské náměstí, Mírové náměstí a Jubilejní kolonie.
 • NAD za linku č. 1
  bude zavedena v úseku Krajský úřad – Hrabůvka kostel. Zpět v úseku Hrabůvka kostel – Náměstí Republiky.
 • Linka č. 2
  bude v úseku Náměstí Republiky – Mírové náměstí vedena oběma směry odklonem přes zastávky Krajský úřad a Mariánské náměstí.
 • NAD za linku č. 2
  bude zavedena v úseku Krajský úřad – Mírové náměstí. Zpět v úsecích Mírové náměstí – Náměstí Republiky (pro DENNÍ NAD) a Mírové náměstí – Krajský úřad (pro NOČNÍ NAD).

Zpoždění linek

 • Linka č. 1 (směr Dubina)
  bude opožděna o cca 8-9 minut v úseku Hrabůvka kostel – Dubina.
 • Linka č. 1 (směr Hlavní nádraží)
  bude opožděna o cca 8-9 minut v úseku Náměstí Republiky – Hlavní nádraží. Mimo noční spoj s odjezdem dne 14. 7. v 03:40 h ze zastávky Dubina, který bude v úseku Dubina – Náměstí Republiky na svých odjezdech o 7 minut uspíšen z důvodu zachování přípoje s linkou č. 4 na zastávce Karolina.
 • Linka č. 2 (směr Výškovice)
  bude opožděna o cca 3-5 minut v úseku Mírové náměstí – Výškovice.
 • Linka č. 2 (směr Hlavní nádraží)
  bude opožděna o cca 3-5 minut v úseku Náměstí Republiky – Hlavní nádraží.
 • Linky č. 9 (směr Plynárny)
  bude opožděna o cca 2 minuty v úseku Důl Jindřich – Plynárny.
 • Linka č. 19 (směr Dubina)
  bude opožděna o cca 3 minuty v úseku Ředitelství Vítkovic – Dubina.

Z důvodu zpoždění se ruší návaznosti linek č. 1 a 2 na autobusovou dopravu, a dále může dojít k nedodržení návazností mezi linkami č. 18 a 19 na zastávce Josefa Kotase.

Zrušené spoje

 • Ve dnech 13. a 14. 7. se ruší:
  spoje linky č. 2 jedoucí v 05:25 h ze zastávky Plynárny (směr Výškovice);
  spoje linky č. 2 jedoucí v 21:40 h ze zastávky Výškovice (směr Plynárny).

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením výluky

 • Linka č. 1
  ze zastávky Dubina v 06:41 h
  ze zastávky Hlavní nádraží v 06:35 h
 • Linka č. 2
  ze zastávky Výškovice v 06:30 h
  ze zastávky Hlavní nádraží v 06:27 h

Trasy linek

 • Linka č. 1 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Křižíkova – Karolina – Náměstí Republiky – Krajský úřad (přestup na NAD) – Mariánské náměstí – Mírové náměstí – Ředitelství Vítkovic – Jubilejní kolonie – Hrabůvka kostel – Josefa Kotase – Dubina a zpět.
 • Linka č. 2 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Křižíkova – Karolina – Náměstí Republiky – Krajský úřad (přestup na NAD) – Mariánské náměstí – Mírové náměstí – Ředitelství Vítkovic – Karpatská – Zábřeh vodárna – Kotva – Výškovice a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linku č. 1 pojede v trase:
  Krajský úřad (směr Mariánské náměstí, nástupní pro NAD) – Don Bosco – Dolní Vítkovice – Český dům – Důl Jeremenko – Kolonie Jeremenko – Moravská – Dřevoprodej – Hrabůvka kostel a zpět. V opačném směru je konečnou zastávkou Náměstí Republiky (přestup na zastávce ÚAN).
  Pro přestup z NAD na TRAM (směr Hlavní nádraží) použijte prosím podchod mezi zastávkami ÚAN a Náměstí Republiky.
  Zastávky Dolní Vítkovice Hlubina spoje NAD za linku č. 1 (v obou směrech) neobsluhují.
 • DENNÍ NAD za linku č. 2 pojede v trase
  v termínech 13. 7. (07:00 - 23:00 h) a 14. 7. (04:15 - 17:00 h):

  Krajský úřad (směr Mariánské náměstí, nástupní pro NAD) – Don Bosco – Dolní Vítkovice Hlubina – Dolní Vítkovice – Mírové náměstí a zpět. V opačném směru je konečnou zastávkou Náměstí Republiky (přestup na zastávce ÚAN).
  Pro přestup z NAD na TRAM (směr Hlavní nádraží) použijte prosím podchod mezi zastávkami ÚAN a Náměstí Republiky.
 • NOČNÍ NAD za linku č. 2 pojede v trase
  v termínu od 13. 7. (23:00 h) do 14. 7. (04:15 h):

  Krajský úřad (směr Náměstí Republiky, nástupní pro NAD) – Don Bosco – Dolní Vítkovice Hlubina – Dolní Vítkovice – Mírové náměstí a zpět.
  Pro přestup mezi NAD a TRAM (a naopak) na zastávce Krajský úřad přejděte na nástupiště v protisměru.

Přemístěné zastávky

 • Náměstí Republiky - pro linky č. 1 a 2 (směr Dubina / Výškovice)
  se přemísťuje na nástupiště č. 3 (směr Krajský úřad).
 • Don Bosco - pro NAD za linku č. 1 (směr Náměstí Republiky)
  se přemísťuje na ul. Dr. Malého, na provizorní zastávku, před křižovatku u parkoviště obchodního centra.
 • Dolní Vítkovice Hlubina - pro NAD za linku č. 1 (směr Hrabůvka kostel)
  se přemísťuje na ul. Vítkovickou, na tramvajovou zastávku Don Bosco (směr Dubina).
  Dolní Vítkovice Hlubina - pro NAD za linku č. 2 (směr Mírové náměstí)
  se přemísťuje na ul. Železárenskou, na provizorní zastávku (směr Vítkovice).
 • Dolní Vítkovice Hlubina - pro NAD za linku č. 1 (směr Náměstí Republiky)
  se přemísťuje na ul. Dr. Malého, na provizorní zastávku, před křižovatku u parkoviště obchodního centra.
  Dolní Vítkovice Hlubina - pro NAD za linku č. 2 (směr Náměstí Republiky / Krajský úřad)
  se přemísťuje na ul. Železárenskou, na provizorní zastávku (směr centrum).
 • Dolní Vítkovice - pro NAD za linku č. 1 (směr Hrabůvka kostel)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou zastávku dopravce ARRIVA Morava (směr Benzina).
  Dolní Vítkovice - pro NAD za linku č. 2 (směr Mírové náměstí)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku, za křižovatku ul. Ruská x Výstavní.
 • Dolní Vítkovice - pro NAD za linku č. 1 (směr Náměstí Republiky)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou zastávku dopravce ARRIVA Morava (směr ÚAN).
  Dolní Vítkovice - pro NAD za linku č. 2 (směr Náměstí Republiky / Krajský úřad)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku, před křižovatku ul. Ruská x Výstavní.
 • Český dům - pro NAD za linku č. 1 (směr Hrabůvka kostel)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou zastávku dopravce ARRIVA Morava (směr Benzina).
 • Český dům - pro NAD za linku č. 1 (směr Náměstí Republiky)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou zastávku dopravce ARRIVA Morava (směr ÚAN).
 • Důl Jeremenko - pro NAD za linku č. 1 (směr Hrabůvka kostel)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Benzina).
 • Důl Jeremenko - pro NAD za linku č. 1 (směr Náměstí Republiky)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Mírové náměstí).
 • Kolonie Jeremenko - pro NAD za linku č. 1 (směr Hrabůvka kostel)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Benzina).
 • Kolonie Jeremenko - pro NAD za linku č. 1 (směr Náměstí Republiky)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Mírové náměstí).
 • Moravská - pro NAD za linku č. 1 (směr Hrabůvka kostel)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Benzina).
 • Moravská - pro NAD za linku č. 1 (směr Náměstí Republiky)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Mírové náměstí).
 • Dřevoprodej - pro NAD za linku č. 1 (směr Hrabůvka kostel)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Benzina).
 • Dřevoprodej - pro NAD za linku č. 1 (směr Náměstí Republiky)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Mírové náměstí).
 • Hrabůvka kostel - pro NAD za linku č. 1 (směr Náměstí Republiky)
  se přemísťuje na ul. Dr. Martínka, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Benzina).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.