Od pondělí 22. července 2019 (00:01 h) do pátku 2. srpna 2019 (24:00 h), z důvodu výměny kolejí na ul. Závodní u zastávek Most Čs. armády a SPORT ARÉNA, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 3, 11 a 19. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Na linkách č. 3, 11, 19 a NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 3
  bude rozdělena do dvou tras: A) Poruba vozovna – Ředitelství Vítkovic – Palkovského; B) Nádraží Vítkovice – Jubilejní kolonie – Dubina. V úseku Palkovského – Městský stadion – Nádraží Vítkovice a zpět bude zavedena NAD.
 • Linka č. 11 (denní spoje v čase cca od 04:40 do 23:00 h)
  bude rozdělena do dvou tras: A) Hlučínská – Palkovského; B) Nádraží Vítkovice – Zábřeh. V úseku Palkovského – Městský stadion – Nádraží Vítkovice a zpět bude zavedena NAD.
 • Linka č. 11 (noční spoje v čase cca od 23:00 do 04:40 h)
  bude provozována v úseku Plynárny – Palkovského. V úseku Palkovského – Městský stadion – Nádraží Vítkovice – Rodimcevova – Kotva – Zábřeh a zpět bude zavedena NAD.
 • Linka č. 19
  bude v úseku Ředitelství Vítkovic – Josefa Kotase vedena oběma směry odklonem v trase přes zastávky Palkovského, Dolní, ÚMOb Jih, Hotel.dům Hlubina. V úseku Ředitelství Vítkovic – Městský stadion – Jubilejní kolonie – Josefa Kotase a zpět bude zavedena NAD.
 • Nezávazný přípoj linky č. 11 s linkami č. 7 a 12 na zastávce Palkovského
  se dočasně ruší.
 • Zastávky Městský stadion a SPORT ARÉNA (v obou směrech)
  se pro NAD společně přemísťují na ul. Závodní na autobusové zastávky před hotelem Clarion.

Zrušené spoje

 • V době konání výluky - pouze v pracovních dnech
  se ruší spoj linky č. 7 jedoucí v 18:02 h ze zastávky Nová Ves vodárna (směr Poruba vozovna).
 • V době konání výluky
  se ruší spoj linky č. 17 jedoucí v 22:19 h ze zastávky Dubina (směr Poruba vozovna).

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením výluky

 • Linka č. 19
  ze zastávky Dubina v neděli 21. 7. v 23:47 h
  ze zastávky Martinov v neděli 21. 7. v 22:50 h

Trasy linek

 • Linka č. 3 (část A) pojede v trase:
  Poruba vozovna – Svinov mosty h.z. – Nová Ves vodárna – Mariánské náměstí – Mírové náměstí – Ředitelství Vítkovic – Palkovského (přestup do protisměru na NAD směr Nádraží Vítkovice).
 • Linka č. 3 (část B) pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – Hrabůvka kostel – Jubilejní kolonie – Nádraží Vítkovice (přestup na NAD směr Palkovského).
 • Linka č. 11 (část A - denní spoje v čase cca od 04:40 do 23:00 h) pojede v trase:
  Hlučínská – Křižíkova – Karolina – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna – Hulvácká – Palkovského (přestup na NAD směr Nádraží Vítkovice).
 • Linka č. 11 (část B - denní spoje v čase cca od 04:40 do 23:00 h) pojede v trase:
  Zábřeh – Kotva – Rodimcevova – Nádraží Vítkovice (přestup na NAD směr Palkovského).
 • Linka č. 11 (noční spoje v čase cca od 23:00 do 04:40 h) pojede v trase:
  Plynárny – Karolina – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna – Hulvácká – Palkovského (přestup na NAD směr Zábřeh).
 • Linka č. 19 pojede v trase:
  Martinov – Dílny DP Ostrava – Svinov mosty h.z. – Nová Ves vodárna – Mariánské náměstí – Mírové náměstí – Ředitelství Vítkovic (přestup na/z NAD) – Palkovského – Dolní – ÚMOb Jih – Hotel.dům Hlubina – Josefa Kotase (přestup na/z NAD) – Dubina.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linku č. 3 pojede v trase:
  Palkovského – Městský stadion – Nádraží Vítkovice a zpět.
 • NAD za linku č. 11 (denní spoje v čase cca od 04:40 do 23:00 h) pojede v trase:
  Palkovského – Městský stadion – Nádraží Vítkovice a zpět.
 • NAD za linku č. 11 (noční spoje v čase cca od 23:00 do 04:40 h) pojede v trase:
  Palkovského – Městský stadion – Nádraží Vítkovice – Rodimcevova – Kotva – Zábřeh a zpět.
 • NAD za linku č. 19 pojede v trase:
  Ředitelství Vítkovic – Městský stadion – Jubilejní kolonie – Josefa Kotase a zpět.

Přemístěné zastávky

 • SPORT ARÉNA - pro NAD za linky č. 3, 11 a 19 (směr Nádraží Vítkovice / Zábřeh / Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na autobusovou zastávku (směr Most Čs. armády) před hotelem Clarion.
 • SPORT ARÉNA - pro NAD za linky č. 3, 11 a 19 (směr Palkovského / Ředitelství Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na autobusovou zastávku (směr Palkovského) před hotelem Clarion.
 • Městský stadion - pro NAD za linky č. 3, 11 a 19 (směr Nádraží Vítkovice / Zábřeh / Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na autobusovou zastávku (směr Most Čs. armády) před hotelem Clarion.
 • Městský stadion - pro NAD za linky č. 3, 11 a 19 (směr Palkovského / Ředitelství Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na autobusovou zastávku (směr Palkovského) před hotelem Clarion.
 • Most Čs. armády - pro NAD za linky č. 3 a 11 (směr Nádraží Vítkovice / Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Na Obvodu, na provizorní zastávku, cca 40 metrů za křižovatku ul. Závodní x Na Obvodu.
  Most Čs. armády - pro NAD za linku č. 19 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na autobusovou zastávku Vítkovice hřbitov (směr Dvouletky).
 • Most Čs. armády - pro NAD za linky č. 3 a 11 (směr Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Na Obvodu, na provizorní zastávku, cca 20 metrů před křižovatku ul. Závodní x Na Obvodu
  Most Čs. armády - pro NAD za linku č. 19 (směr Ředitelství Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na autobusovou zastávku Vítkovice hřbitov (směr Mírové náměstí).
 • Nádraží Vítkovice - pro NAD za noční spoje linky č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. U Nádraží, na provizorní zastávku, cca 15 metrů za zastávku autobusové linky č. 96.
 • Nádraží Vítkovice - pro NAD za linky č. 3 a 11 (směr Palkovského)
  se přemísťuje na ul. U Nádraží, na provizorní zastávku, cca 30 metrů za zastávku autobusové linky č. 96.
 • Rodinná - pro NAD za noční spoje linky č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovou, na provizorní zastávku, cca 50 metrů za křižovatku ul. Plzeňská x Pavlovova.
 • Rodinná - pro NAD za noční spoje linky č. 11 (směr Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, před sjezd na ul. Rudnou.
 • Kpt. Vajdy - pro NAD za noční spoje linky č. 11 (směr Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Kpt. Vajdy, na provizorní zastávku, cca 45 metrů za křižovatku ul. Kpt. Vajdy x Pavlovova.
 • Zábřeh vodárna - pro NAD za noční spoje linky č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku u tramvajové zastávky (směr Výškovice).
 • Zábřeh vodárna - pro NAD za noční spoje linky č. 11 (směr Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku u tramvajové zastávky (směr centrum).
 • Kotva - pro NAD za noční spoje linky č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku (bývalá zastávka dopravce ARRIVA  Morava).
 • Kotva - pro NAD za noční spoje linky č. 11 (směr Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku (bývalá zastávka dopravce ARRIVA Morava).
 • Kino Luna - pro NAD za noční spoje linky č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na autobusovou zastávku (směr Výškovice).
 • Kino Luna - pro NAD za noční spoje linky č. 11 (směr Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na autobusovou zastávku (směr Náměstí SNP).
 • Provaznická - pro NAD za linku č. 19 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. U Haldy, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce u tramvajové zastávky.
 • Provaznická - pro NAD za linku č. 19 (směr Ředitelství Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. U Haldy, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce u tramvajové zastávky.
 • Hrabůvka kostel - pro NAD za linku č. 19 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Dr. Martínka, na autobusovou zastávku (směr Hotel.dům Hlubina).
 • Hrabůvka kostel - pro NAD za linku č. 19 (směr Ředitelství Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. Dr. Martínka, na autobusovou zastávku (směr Benzina).
 • Poliklinika - pro NAD za linku č. 19 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Dr. Martínka, na autobusovou zastávku (směr Hotel.dům Hlubina).
 • Poliklinika - pro NAD za linku č. 19 (směr Ředitelství Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. Dr. Martínka, na autobusovou zastávku (směr Benzina).
 • Josefa Kotase - pro NAD za linku č. 19 (směr Ředitelství Vítkovic)
  se přemísťuje na provizorní zastávku v kruhovém objezdu, cca 13 metrů za kolejový přejezd.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.